Jednostka AGH  

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 8 z 8
 • Film
  Tylko metadane
  Jak wygrać w rodzinną grę nie licząc na łut szczęścia?
  (2019) Miętus, Michał
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Prosta, rodzinna gra, polegająca na rzucaniu pudełkiem zapałek i przypisywaniu odpowiedniej liczby punktów za rzuty, stała się inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: lepiej ryzykować, czy lepiej grać bezpiecznie.? Aby odpowiedzieć na pytanie i opracować odpowiedni kod postępowania w pierwszej kolejności przygotowany został diagram blokowy, ilustrujący przejście przez przykładową rundę gry. W filmie omówiono pojęcia: wartości oczekiwanej (czyli teoretyczną średnią zmiennej losowej), prawdopodobieństwa a posteriori, współczynnika ryzyka. W doświadczeniu wykorzystano program komputerowy do odtworzenia zależności wygranej rundy od współczynnika ryzyka w kolejnych symulacjach. Dzięki temu uzyskano wykres, przedstawiający średnią wszystkich wygranych rund dla poszczególnych współczynników ryzyka. Na podstawie analizy wydedukowano, że prawdopodobnie wygrana w grze nastąpi szybciej, jeśli nie będzie podejmowane ryzyko. Takie twierdzenie można wysnuć na podstawie matematycznej analizy, ale czy autor jednoznacznie zaleca wybór tej taktyki? Sprawdźcie. Film w 2019 r. zajął I miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Metody numeryczne
  (2002) Przewoźnik, Łukasz
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Na stronie zaprezentowano materiał z zajęć „Metody numeryczne” z III semestru na Wydziale Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH. Zagadnienia tematyczne: całkowanie numeryczne, schemat Hornera, iteracja, metoda Newtona, metoda Eulera, metody typu Runge-Kutty, interpolacja, aproksymacja. Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Reżyseria dźwięku 2
  (2014) Wolf, Jerzy
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Strona internetowa poświęcona jest tematyce, realizowanej w drugim semestrze Reżyserii Dźwięku. Szczególną uwagę poświęcono tu wiedzy teoretycznej potrzebnej do skutecznego miksowania utworów muzycznych. Informacje i materiały będą przydatne dla osób, chcących zacząć naukę obsługi programów typu DAW (Digital Audio Workstation, czyli cyfrowa stacja robocza do obróbki audio) oraz różnego typu wtyczek do tychże programów. Mechanika działania programu REAPER, jak i wszystkich innych programów tego typu (płatnych i darmowych) jest bardzo podobna, więc doświadczenie zdobyte dzięki pracy z nim może być bez większych trudności przeniesione na dowolny inny DAW. Prezentowane na stronach materiały należy traktować jako streszczenie i opracowanie kluczowych kwestii poruszanych na zajęciach prowadzonych przez Pana dra inż. Pawła Małeckiego na kierunku Inżynieria Akustyczna Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

  Zakres tematyczny:
  • obsługa DAW – informacje konieczne do uruchomienia programu i mechanika jego działania oraz informacje na temat podstawowej obróbki,
  • efekty i manipulacja brzmieniem – opis efektów, których możemy użyć przy pracy z utworem muzycznym.
  Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Podstawy modelowania akustyki wnętrz w programie CATT-Acoustic
  (2014) Sadowski, Krzysztof
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Strona internetowa zawiera podstawowy kurs modelowania akustycznego pomieszczeń z wykorzystaniem programu CATT-Acoustic. Zamieszczone na niej materiały mogą okazać się szczególnie przydatne studentom Inżynierii Akustycznej podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Akustyka Architektoniczna oraz innym zainteresowanym.

  Kurs modelowania akustycznego pomieszczeń składa się z następujących części:
  • Zapoznanie Czytelnika z programem CATT-Acoustic,
  • Wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji programu,
  • Wstępne informacje na temat przygotowanego projektu,
  • Budowa geometrii modelu,
  • Proces strojenia modelu,
  • Przeprowadzanie symulacji.
  Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  11 programów w pracy inżyniera
  (2022) Bołoz, Łukasz
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Kurs prezentuje oprogramowanie ważne dla codziennej pracy inżyniera. Podzielony on jest na 6 modułów:
  1. Tworzenie dokumentów tekstowych (Word),
  2. Pisanie równań i wzorów (MathType, MathCast, MathMagic),
  3. Tworzenie schematów, diagramów, szkiców, modeli, rysunków (Visio, DrawIO),
  4. Tworzenie rysunków 2D z 3D i nie tylko (Autodesk Inventor),
  5. Tworzenie arkuszy obliczeniowych (MathCad Prime, SMath Studio),
  6. Opracowanie i prezentacja danych (Origin Pro, Engauge Digitizer).
  Kurs skupiony jest na umiejętnościach praktycznego wykorzystania programowania pomocnego przy realizacji badań i projektów oraz podczas opracowywania ich efektów na każdej płaszczyźnie:
  • praca na dużych w pełni automatycznych dokumentach,
  • opracowywanie rysunków, schematów i diagramów,
  • digitalizacja materiałów analogowych,
  • pisanie złożonych równań i wzorów skrótami,
  • tworzenie arkuszy obliczeniowych,
  • obróbka statystyczna oraz prezentacja danych.
  W efekcie po ukończeniu kursu nie tylko z łatwością opracujesz sprawozdanie, projekt, pracę inżynierską czy magisterską, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do pracy zawodowej w zakresie użytecznego oprogramowania oraz nabędziesz umiejętność szybkiego uczenia się i wykorzystywania nowych narzędzi odpowiednio do bieżących potrzeb.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Wybrane aspekty analizy i kształtowania akustyki pomieszczeń
  (2014) Pyzik, Aleksandra
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Zarówno w dziedzinie sztuki jak i komunikacji, dźwięk pełni bardzo ważną rolę, często będąc nie tylko dopełnieniem wrażeń wizualnych, lecz podstawową formą przekazu. Dotarcie do grona odbiorców, np. podczas koncertu, spektaklu czy wykładu, wymaga posługiwania się dźwiękiem o najwyższej jakości. Znaczący wpływ na odbiór prezentowanych treści ma szeroko rozumiana akustyka sali koncertowej, teatralnej, czy audytoryjnej, w której odbywa się dane wydarzenie. Poddana subiektywnej ocenie wykonawców lub widowni, akustyka pomieszczenia bywa określana jako „dobra” lub „zła”, jednak dla wielu użytkowników sprecyzowanie swojego stanowiska jest problematyczne, zależy ono bowiem od wielu czynników związanych ze zjawiskiem rozchodzenia się dźwięku w pomieszczeniu oraz osobistych preferencji. W celu oceny jakości dźwięku docierającego do słuchacza wykonuje się więc pomiary wielkości fizycznych, których analiza ma przełożenie na subiektywne odczucia widowni. Kształtowanie akustyki dostosowanej do funkcji pomieszczenia jest natomiast złożonym procesem, który powinien zostać rozpoczęty już na etapie projektu architektonicznego. Równie istotne jest wykończenie pomieszczenia poprzez zastosowanie odpowiednich materiałów, znacząco wpływających na jakość docierającego do słuchaczy dźwięku, a co za tym idzie odbiór prezentowanych treści. Niniejsza praca jest próbą opisu najważniejszych zjawisk zachodzących w zamkniętych pomieszczeniach, technik wykorzystywanych w procesie kształtowania akustyki sal oraz elementów oceny jakości akustycznej wnętrz o różnym przeznaczeniu.

  Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Rozwój zawodowy dydaktyków w erze cyfrowej
  (2022) Brzychczy, Edyta; Jakóbczyk, Joanna; Janus, Piotr; Chrząszcz, Agnieszka; Gandecka, Kamila
  Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
  Wzrost obecności i znaczenia technologii informacyjno-komunikacyjnych jest ściśle związany z zagadnieniem rozwijania szczególnych umiejętności, które ułatwią każdemu z nas funkcjonowanie w społeczeństwie cyfrowym. Kryzys pandemii ukazał, że umiejętności te – określane jako kompetencje cyfrowe – są niezbędne m. in. w dziedzinie edukacji, szczególnie w zakresie transformacji i aktualizowania procesu nauczania względem zachodzących zmian.

  Z nagrania dowiesz się między innymi:
  • jak wspierać rozwój zawodowy kadry akademickiej w obszarze umiejętności cyfrowych w nauczaniu i uczeniu się,
  • jakie czynniki sprzyjają, a jakie blokują wdrażanie strategicznych zmian w zakresie doskonalenia cyfrowego dydaktyków,
  • czy i w jakim stopniu podejście oparte na współpracy umożliwi instytucjom szkolnictwa wyższego rozwój w erze cyfrowej.
  Polecamy Państwa uwadze również materiały:
  # Competencies for Universities – using Technology in Education,
  # DigCompEdu – narzędzie „naszych czasów”,
  # Metodologia CUTE jako strategia instytucjonalnego rozwoju i wsparcia kompetencji cyfrowych nauczycieli akademickich,
  # Digital Competence Framework for Educators (DigCompEdu),
  # CUTE [strona: University of Copenhagen].
 • Film
  Tylko metadane
  Jak zostać Przyjacielem Studenta?
  (2023) Dulba, Barbara; Matusiak, Katarzyna; Schmidt-Polończyk, Natalia; Mazurek, Paweł; Baran, Wojciech
  Studium Języków Obcych
  Jaki jest przepis na dobrą relację ze studentami? Czego oczekują studenci, a czego prowadzący zajęcia? Jak tę relację w ogóle nawiązać, kiedy prowadzimy wykład, laboratoria czy seminarium? Między innymi o tych kwestiach dyskutowali nasi goście – nauczyciele akademiccy, wyróżnieni nominacją do lauru dydaktyka AGH w kategorii „Przyjaciel Studenta”. Z nagrania dowiesz się m.in.: jakie są doświadczenia pracowników AGH w zakresie budowania relacji ze studentami, jakie mają strategie budowania tych relacji, jak skracają dystans, niwelują różnice międzypokoleniowe i jak znajdują wspólny język.