Jednostka AGH  

Wydział Humanistyczny

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 1 z 1
  • Fragment książki
    Otwarty dostęp
    W stronę cyfrowej sztuki – analiza gier wideo
    (Wydawnictwa AGH, 2023) Kwolek, Jakub
    Tematem artykułu jest analiza gier wideo jako dzieł sztuki. Medium cyfrowe, jakim są gry, jest unikatowe, odmienne od każdego innego. Skupia się ono na wizualnych aspektach, jak np. obrazy czy rzeźby w sztuce, ale także angażuje w proces twórczy odbiorcę, w tym przypadku gracza. Gra daje możliwość obcowania z czymś utraconym w przeszłości, eksplorację dawnych kultur, potrafi postawić odbiorcę przed trudnymi decyzjami moralnymi, za które ten jest w pełni odpowiedzialny. Gry pozwalają na czynny udział odbiorcy w sztuce, za ich pośrednictwem może on eksplorować światy takich artystów jak Zdzisław Beksiński (gra Scorne), dosłownie zanurzając się w nie. Artykuł będzie więc teoretycznym wprowadzeniem w zarysowany zakres problemowy, koncentrującym się na miejscach wspólnych dla traktowanych w dyskursie przeciwstawnie gier oraz praktyk artystycznych.