Jednostka AGH  

Wydział Humanistyczny

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 7 z 7
 • Książka
  Tylko metadane
  Logika w myśleniu i podejmowaniu decyzji
  (2019) Długosz, Mirosława
  Wydział Humanistyczny
  Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: logika jako nauka o zdaniach, spójniki (funktory) zdaniotwórcze, tablice zależności logicznych (tablice prawdy), tautologie, myślenie, rozumowanie, schematy wnioskowania, podejmowanie decyzji, błędy poznawcze.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Światotwórstwo w grach komputerowych
  (2023) Maj, Krzysztof M.
  Wydział Humanistyczny
  Kurs online stanowi praktyczne wprowadzenie do sposobów tworzenia świata fantastycznego na potrzeby projektowania doświadczenia narracyjnego (narrative design) gier wideo. Kurs ten więc nie jest przeznaczony dla osób chcących pogłębić wiedzę nt. programowania gier, level designu, scenariopisarstwa czy artystycznych aspektów grotwórstwa, a dla tych, którym bliska jest fanowska praktyka conworldingu czy world-buildingu i którzy chcieliby się przekonać, na ile jest ona zgodna ze standardami projektowymi branży gier wideo i aktualną wiedzą groznawczą. Kurs kładzie duży nacisk na analizę gier w formie komentarza wideo, a także pracę własną w dostarczonych narzędziach światotwórczych. Atutem jest też moduł samouczkowy, który pozwala na samodzielną ocenę, na ile umie się przekazaną tu wiedzę aplikować w praktyce. W kursie przeanalizujemy wspólnie następujące sposoby kreowania różnych elementów świata w następujących grach wideo:
  • BioShock Infinite,
  • Cyberpunk 2077,
  • Red Dead Redemption 2,
  • Tyranny,
  • The Elder Scrolls V: Skyrim,
  • Elden Ring,
  • Total War: Warhammer 3,
  • Deus Ex: Human Revolution,
  • Wiedźmin 3: Dziki Gon.
  Niezależnie przećwiczymy korzystanie z różnorodnych aplikacji ułatwiających szybkie prototypowanie światów gier wideo, tworzenie map myśli oraz zarządzanie encyklopediami i dokumentami konkordancyjnymi. Do ukończenia kursu wystarczą całkowicie dwie bezpłatne aplikacje (Nuclino oraz Miro), jednak niezależnie znajduje się tu też omówienie narzędzi wykorzystywanych przez profesjonalistów w branży oraz hobbystycznych światotwórców.
 • Książka
  Tylko metadane
  Przedsiębiorczość
  (2019) Pyrkosz-Pacyna, Joanna
  Wydział Humanistyczny
  Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: definicje przedsiębiorczości, intencja przedsiębiorcza, sukces przedsiębiorczy, innowacyjność, przedsiębiorca (potrzeba autonomii, wewnętrzne umiejscowienie kontroli, motywacja osiągnięć, pewność siebie i optymizm, wytrwałość, podejmowanie ryzyka, odporność na stres).
 • Książka
  Tylko metadane
  Dylematy etyczne i społeczna odpowiedzialność biznesu. Zagadnienia wybrane
  (2020) Mamak-Zdanecka, Marzena
  Wydział Humanistyczny
  W podręczniku omówiono zagadnienia: etyka, moralność, społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR).
 • Książka
  Tylko metadane
  Prowadzenie szkoleń – zagadnienia wybrane
  (2019) Kapralska, Łucja
  Wydział Humanistyczny
  Przedstawione zagadnienia obejmują następującą tematykę: typy szkoleń, szkolenia jako forma edukacji osób dorosłych, trener jako istotny element procesu szkoleniowego, cykl szkoleniowy i jego przebieg, metody szkoleniowe.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Smart City Smart Community
  (2021) Gądecki, Jacek
  Wydział Humanistyczny
  Kurs prezentuje koncepcję smart city oraz strategie i praktyki, związane z kształtowaniem tego środowiska życia w ramach koncepcji smart community.

  W ramach wykładu wprowadzającego wdrożono perspektywę socjo-technologiczną: traktując współczesne miasta jako maszyny społeczne, zdefiniowano smart city i wskazano aktorów pozaspołecznych (ICT) w kreowaniu koncepcji smart city. Przedstawiono tu również miasto jako żywe laboratorium – prezentując koncepcję living lab i jej znaczenie dla badań socjologicznych we współczesnym mieście.
 • Książka
  Tylko metadane
  Dekodowanie kultury – sztuka, inspiracja, innowacja
  (2020) Guja, Jowita
  Wydział Humanistyczny
  Podręcznik stanowi omówienie pojęć oraz zagadnień kluczowych dla współczesnych badań nad kulturą. Porusza problemy definicji kultury, jej genezy i funkcji ukazując je w optyce najważniejszych kulturoznawczych perspektyw min. biologicznej, ekonomiczno-społecznej, strukturalistycznej, poststrukturalistycznej i psychoanalitycznej.