Zasób interaktywny  

Podstawy modelowania akustyki wnętrz w programie CATT-Acoustic

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2014
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Sadowski, Krzysztof
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 3.0 PL
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
akustyka, akustyka budowlana, CATT-acoustic, modelowanie 3D, programy komputerowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Strona internetowa zawiera podstawowy kurs modelowania akustycznego pomieszczeń z wykorzystaniem programu CATT-Acoustic. Zamieszczone na niej materiały mogą okazać się szczególnie przydatne studentom Inżynierii Akustycznej podczas zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Akustyka Architektoniczna oraz innym zainteresowanym.

Kurs modelowania akustycznego pomieszczeń składa się z następujących części:

  • Zapoznanie Czytelnika z programem CATT-Acoustic,
  • Wskazówki dotyczące instalacji i konfiguracji programu,
  • Wstępne informacje na temat przygotowanego projektu,
  • Budowa geometrii modelu,
  • Proces strojenia modelu,
  • Przeprowadzanie symulacji.
Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains