Film  

Jak zostać Przyjacielem Studenta?

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2023
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Dulba, Barbara
Matusiak, Katarzyna
Schmidt-Polończyk, Natalia
Mazurek, Paweł
Baran, Wojciech
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, nagranie, webinar
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Studium Języków Obcych
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
kształcenie, e-learning, budowanie relacji, motywacja, zaufanie
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Jaki jest przepis na dobrą relację ze studentami? Czego oczekują studenci, a czego prowadzący zajęcia? Jak tę relację w ogóle nawiązać, kiedy prowadzimy wykład, laboratoria czy seminarium? Między innymi o tych kwestiach dyskutowali nasi goście – nauczyciele akademiccy, wyróżnieni nominacją do lauru dydaktyka AGH w kategorii „Przyjaciel Studenta”. Z nagrania dowiesz się m.in.: jakie są doświadczenia pracowników AGH w zakresie budowania relacji ze studentami, jakie mają strategie budowania tych relacji, jak skracają dystans, niwelują różnice międzypokoleniowe i jak znajdują wspólny język.

Opis
Contains