Książka  

Naukowe zasady prowadzenia akcji przeciwpożarowej na kopalniach

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
1930
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Budryk, Witold
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi: Dostęp w czytelniach BG AGH
Data wygaśnięcia praw autorskich: 2029 r.
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Les principes scientifiques de l'actin contre les incendies dans les mines
Typ zasobu:
książka
Wersja
Sygnatura:
II 50406, NZB 13990
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków; Dąbrowa Górnicza: Akademia Górnicza. Biblioteka Główna; Drukarnia Edmund Mirek i S-ka.,
Opis fizyczny 121 stron : ilustracjeSkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
mines, kopalnie
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt
Opis
Nakładem Bibljoteki Akademji Górniczej.
Druk. Edmund Mirek i S-ka.
Na książce brak daty wydania. Data ustalona na podstawie: BP 1901-1939. T. 3.
Streszczenie w języku francuskim.
Contains