Książka  

O pewnych własnościach krzywych regularnych

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
1925
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Gołąb, Stanisław
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi: Dostęp w czytelniach BG AGH
Data wygaśnięcia praw autorskich: 2051 r.
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Quelques propriétés des courbes régulières
Typ zasobu:
książka
Wersja
Sygnatura:
II 3065, NZB 3035
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Akademia Górnicza; Drukarnia «Orbis».,
Opis fizyczny: 12, [1] s.Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria: Prace Akademii Górniczej w Krakowie, z. 4ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
curves, krzywe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt
Opis
Nakł. Akademji Górniczej
Streszcz. fr.
Prace Akademji Górniczej w Krakowie = Travaux de l'Académie des Mines à Cracovie, z. 4
Contains