Książka  

Cementacja borem (naborowywanie) żelaza, niklu i kobaltu

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
1925
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Feszczenko-Czopiwski, Iwan
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: domena publiczna
Public Domain Mark 1.0
Oznaczenie domeny publicznej 1.0

Inny tytuł
Cémentation du fer, nickel et cobalt par le bore
Typ zasobu:
książka
Wersja
Sygnatura:
II 3066, NZB 3036
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Akademia Górnicza.,
Opis fizyczny: 44 strony, [14] kart tablic Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria: Prace Akademii Górniczej w Krakowie, z. 5ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
nickel, nickel steel, nickel steel, nickel steel, chromium-nickel steel, naborowywanie, nikiel, stal niklowa, stal chromowo-niklowa
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt
Opis
Nakładem Akademji Górniczej
Odbito czcionkami Drukarni «Orbis».
Streszczenie niemieckie.
Prace Akademji Górniczej w Krakowie = Travaux de l'Académie des Mines à Cracovie, z. 5
Contains