Książka  

Zagadnienia metryczne geometrji Minkowskiego

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
1932
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Gołąb, Stanisław
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi: Dostęp w czytelniach BG AGH
Data wygaśnięcia praw autorskich: 2051 r.
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Quelques probl?mes métriques de la géométrie de Minkowski
Typ zasobu:
książka
Wersja
Sygnatura:
II 3067, NZB 3037
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Akademia Górnicza; Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego.,
Opis fizyczny: [2], 79 str.Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria: Prace Akademii Górniczej w Krakowie, z. 6ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
Minkowski's geometry, Geometria Minkowskiego
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt
Opis
Nakładem Akademji Górniczej.
Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarządem Józefa Filipowskiego.
Streszczenie francuskie.
Prace Akademji Górniczej w Krakowie = Travaux de l'Académie des Mines à Cracovie, z. 6.
Contains