Patent  

Uszczelnienie hybrydowe dla wału w układzie pionowym opis patentowy nr 217813

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2014-08-29
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Ochoński, Włodzimierz
Salwiński, Józef
Potoczny, Marcin
Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica (Kraków)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: domena publiczna
Public Domain Mark 1.0
Oznaczenie domeny publicznej 1.0

Inny tytuł
Typ zasobu:
patent, opis patentowy
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
PL 217813 B1
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -: Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
F16J 15/43
F04D 29/10
Abstrakt
Opis
Zgłoszono 03.02.2009 r.
Zgłoszenie ogłoszono 16.08.2010 BUP 17/10.
Nr zgłosz. 387185.
Contains
Kolekcje