08. Prace dyplomowe WIMiC (WIMiC-pd)

Stały identyfikator URI dla tego zbioru

Przeglądanie

Kolekcje tego zbioru

Teraz pokazywane1 - 2 z 2

Prawa dostępu:

 • Warunki dostępu:


  • Otwarty dostęp do informacji o pracach dyplomowych - zakres dostępnych metadanych o pracach dyplomowych obejmuje: tytuł pracy, imiona i nazwiska opiekunów i recenzentów, rodzaj dokumentu, daty złożenia i obrony pracy, uzyskany tytuł, nazwę wydziału i kierunku studiów, katedry oraz stopnia studiów. Dla części prac dostępne są także streszczenia (dla których i pod jakim warunkiem - odrębne warunki dla wyszczególnionych wydziałów - WGGiOŚ)


  • Ograniczony dostęp do plików prac dyplomowych - dostęp do prac dyplomowych został ograniczony wyłącznie dla uprawnionych użytkowników w celach administracyjnych. Prawa autorskie i majątkowe do prac dyplomowych przysługują autorowi.


  • Prace dyplomowe dostępne w trybie otwartym - dotyczy tylko szczególnych przypadków prac, których autorzy udzielili AGH stosownej licencji. Pełną odpowiedzialność za naruszenie praw autorskich osób trzecich oraz udostępnienie informacji chronionych, będących własnością innych podmiotów, ponosi autor. Otwarty dostęp do prac zespołowych możliwych jest jedynie po uzyskaniu zgód wszystkich autorów.


 • Podstawy prawne:
  • Archiwizacja prac dyplomowych oraz gromadzenie i udostępnianie informacji o pracach dyplomowych w Repozytorium AGH odbywa się na podstawie Zarządzenia Nr.../2016 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej z dnia...
  • Od dnia ... wszystkie prace dyplomowe, deponowane w SOPD, przekazywane są do Repozytorium AGH oraz w nim archiwizowane na podstawie obligatoryjnie podpisywanego Oświadczenia...
  • Licencja niewyłączna dla Akademii Górniczo-Hutniczej na opublikowanie pracy dyplomowej w otwartym dostępie za pośrednictwem Repozytorium AGH
  • Licencje CC