Profil autora   dr hab. inż., prof. AGH

Beck-Krala, Ewa

Ładuję...
Zdjęcie profilowe
Email
person.page.employee
Wydział / Jednostka Organizacyjna
Wydział Zarządzania

Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
nauki o zarządzaniu i jakości

Profile autora

Wyniki wyszukiwania publikacji

Teraz pokazywane1 - 1 z 1
  • Książka
    Otwarty dostęp
    Wynagrodzenia pracowników w organizacji. Teoria i praktyka
    (Wydawnictwa AGH, 2013) Beck-Krala, Ewa
    Książka składa się z czterech rozdziałów. Pierwszy stanowi wprowadzenie do projektowania polityki płacowej w przedsiębiorstwie. Pokazuje najważniejsze determinanty oraz zasady budowy systemu wynagrodzeń, akcentując przy tym uregulowania prawne związane z regulaminem wynagradzania. Zaznajamia z teoretycznymi podstawami motywowania i pokazuje praktyczne implikacje wybranych teorii motywowania w wynagradzaniu pracowników. Rozdział drugi dotyczy budowy efektywnego systemu wynagrodzeń, wskazuje istotę strategicznego podejścia przy projektowaniu systemu wynagrodzeń, a także kluczowe etapy tego procesu, począwszy od ustalania celów systemu czy badania potrzeb i oczekiwań pracowników, poprzez ustalanie poszczególnych składników wynagrodzenia, aż do zastosowania pozamaterialnych instrumentów motywowania pracowników. Rozdział trzeci jest poświęcony cyklowi zarządzania systemem wynagrodzeń, a także badaniom efektywności wynagrodzeń. Czwarty rozdział ukazuje nowsze trendy stosowane w wynagradzaniu pracowników w firmach w Polsce. Książka zawiera opisy przypadków, a także przykłady narzędzi stosowanych w praktyce firm w Polsce. Może być ona przeznaczona zarówno dla studentów studiów zarządzania, zwłaszcza zarządzania zasobami ludzkimi, jak również praktyków zajmujących się wynagrodzeniami pracowniczymi w przedsiębiorstwie czy menedżerów poszukujących skutecznych sposobów oddziaływania na pracowników.