Rozprawa doktorska  

Amorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłym

dc.contributor.authorKozieł, Tomasz
dc.contributor.departmentWydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
dc.contributor.reviewerKulik, Tadeusz
dc.contributor.reviewerKusiński, Jan
dc.contributor.supervisorKędzierski, Zbigniew Bronisław
dc.date.defence2009
dc.date.degree2009-11-30
dc.date.submitted2006-07-03
dc.descriptionBibliogr. k. 144-152.
dc.description.abstractMicrostructures of the multicomponent $Fe-Cu$-based alloys with positive heat of mixing are presented. The existence of liquid/liquid phase separation, both after slow and rapid cooling, was proved by occurrence of distinct regions of different compositions. Change of the iron and copper content influences on the volume fractions of both liquids, the $Fe$- and the $Cu$-rich. respectively. Both melts can constitute either the matrix or spherical precipitates, depending on chemical composition. Significant influence of the melt ejection temperature on the microstructure of rapidly cooled ribbons was proved. Microstructure of alloys melt-spun from liquid miscibility gap consists of large, non-uniform areas. After melt spinning from homogeneous melts region, one of the previously existing melts constitutes the matrix, whereas the other formed spherical precipitates. For solidified $Fe_{30}Cu_{32}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ alloy the matrix is composed of the $Cu$-rich crystalline phase. During cooling of this alloy through the liquid miscibility gap. a precipitation of the $Fe$-rich spherical particles from the $Cu$-rich melt occurred, which were frozen later on. In case of $Fe_{37}Cu_{25}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ and $Fe_{44}Cu_{18}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ alloys the matrix is composed of the $Fe$-rich amorphous phase. The $Cu$-rich spherical particles, formed during cooling of the $Fe$-rich melt, crystallized as a metastable $Cu_{3}Al$ phase. During subsequent heating of the ribbons this phase undergoes transition to more thermodynamically stable $Cu_{3,4}Al_{0,6}$ phase.en
dc.description.abstractW pracy opisano mikrostruktury stopów na osnowie $Fe-Cu$, charakteryzujących się dodatnim ciepłem tworzenia roztworu. Zarówno po wolnym jak i szybkim chłodzeniu, stwierdzono istnienie zakresu niemieszalności cieczy, w którym stopy doznają podziału na dwie ciecze o zróżnicowanym składzie chemicznym. Zmiana zawartości $Fe$ i $Cu$ wpływa istotnie na ułamki faz ciekłych, bogatych odpowiednio w żelazo lub miedź. Obie ciecze po zakrzepnięciu, w zależności od składu chemicznego stopu, stanowić mogą osnowę bądź też występować w postaci kulistych wydzieleń. Wykazano istotny wpływ temperatury odlewania stopów na mikrostrukturę szybko chłodzonych taśm. Mikrostruktura stopów odlanych z zakresu niemieszalności cieczy charakteryzuje się obecnością dużych, niejednorodnych obszarów. Po odlaniu z zakresu jednorodne) cieczy, jedna z uprzednio istniejących cieczy stanowi osnowę, zaś druga kuliste wydzielenia rozmieszczone w osnowie. Wówczas po zakrzepnięciu osnowę stopu $Fe_{30}Cu_{32}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ stanowi krystaliczna faza bogata w $Cu$. W trakcie przez zakres niemieszalności cieczy, z cieczy bogatej w $Cu$ wydzielały się krople fazy ciekłej bogatej w $Fe$, które następnie uległy zeszkleniu. W stopach $Fe_{37}Cu_{25}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ oraz $Fe_{44}Cu_{18}Si_{13}B_{9}Al_{8}Ni_{6}Y_{2}$ amorficzna faza bogata w $Fe$ stanowi osnowę. Kuliste cząstki fazy ciekłej bogatej w $Cu$. wydzielone podczas chłodzenia z fazy ciekłej bogatej w $Fe$. skrystalizowały w postaci metastabilnej fazy $Cu_{3}Al$, która następnie podczas nagrzewania uległa rozpadowi na fazę $Cu_{3,4}Al._{0,6}$, zbliżając układ do stanu równowagi.pl
dc.description.grantNr N507 202 32/3740pl
dc.description.typestreszczenie
dc.description.typespis treści
dc.identifier.nukatdd2010304303
dc.identifier.otherR.10153
dc.identifier.polon223027
dc.identifier.urihttps://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/56033
dc.language.isopol
dc.rightsAccess rights reserved
dc.rights.accesszastrzeżony dostęp
dc.rights.urihttps://repo.uci.agh.edu.pl/info/restricted-access
dc.subjectamorfizacjapl
dc.subjectszkła metaliczne - strukturapl
dc.subjectmateriały amorficznepl
dc.subjectstopy - strukturapl
dc.subjectzakres niemieszalności cieczypl
dc.subjectstruktura amorficznapl
dc.subjectszkła metalicznepl
dc.subject.kbninżynieria materiałowapl
dc.titleAmorfizacja stopów z zakresem niemieszalności w stanie ciekłympl
dc.title.alternativeVitrification of alloys with liquid miscibility gapen
dc.typerozprawa doktorska
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.grantorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
thesis.degree.namedoktor inżynier
thesis.degree.specializationstale i stopy specjalne
Pliki