Artykuł  

Analysis of Municipal Waste Management in Municipality of Krakow

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2023
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Decision Making in Manufacturing and Services. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 17, pp. 59-75
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1896-8325e-ISSN: 2300-7087
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
waste management, circular economy, sustainable development
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Rational waste management is an essential element in the process of transitioning the linear economy into a circular model. Those actions that are taken to achieve better results in this area are important for regional and local development as well as for the implementation of sustainable development goals. This article presents the requirements and rules for the functioning of waste management in Poland. Taking the structure of the system into account, the functioning of waste management in the municipality of Krakow was analyzed. Particular attention was paid to the problem of municipal waste segregation by the inhabitants of Krakow. As part of our own research, surveys were conducted among the employees of the Municipal Cleaning Company LLC (Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w Krakowie – MPO Sp. z o.o.), which showed the scale of the deficiencies. The results of the research were helpful in proposing actions to increase the effectiveness of the wastesegregation system in Krakow.

Opis
Contains