Rozprawa doktorska  

Agentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych technik optymalizacji wielokryterialnej

dc.contributor.authorSiwik, Leszek
dc.contributor.departmentWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
dc.contributor.reviewerSeredyński, Franciszek
dc.contributor.reviewerFilipowicz, Bogusław
dc.contributor.supervisorNawarecki, Edward
dc.date.defence2009
dc.date.degree2009-10-29
dc.date.submitted2006-02-23
dc.descriptionBibliogr. k. 183-210.
dc.description.abstractParadygmat obliczeń agentowo-ewolucyjnych (ang. Evolutionary Multi-Agent System) - EMAS) to model obliczeniowy będący możliwie pełną analogią do procesów (ewolucyjnych) obserwowanych w naturze. Zasadniczy obszar rozważań podjętych w rozprawie dotyczy możliwości zastosowania tego podejścia do budowy efektywnych technik polioptymalizacji. W ramach prowadzonych prac zaproponowano kilka wariantów agentowo-ewolucyjnych technik polioptymalizacji, w tym omawiane szczegółowo w pracy to: elitarny system agentowo-ewolucyjny optymalizacji wielokryterialnej - elEMAS oraz system agentowo-ewolucyjny do optymalizacji wielokryterialnej z ograniczeniami - conEMAS. Efektywność zaproponowanych technik obliczeniowych zweryfikowana została w toku licznych eksperymentów prowadzonych z wykorzystaniem zadań polooptymalizacji o zróżnicowanej charakterystyce. Uzyskane i prezentowane w rozprawie rezultaty potwierdzają, iż dla pewnych klas problemów bądź w pewnych warunkach (w szczególności w środowiskach zaszumionych) zaproponowane metody obliczeniowe charakteryzują się lepszą efektywnością od wykorzystywanych powszechnie takich, jak SNGA-OO czy SPEA2.pl
dc.description.grantNr N 516 026 32/2915pl
dc.description.typespis treści
dc.identifier.nukatdd2009305553
dc.identifier.otherR.10138
dc.identifier.polon223061
dc.identifier.urihttps://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/55912
dc.language.isopol
dc.rightsAccess rights reserved
dc.rights.accesszastrzeżony dostęp
dc.rights.urihttps://repo.uci.agh.edu.pl/info/restricted-access
dc.subjectsystemy wieloagentowepl
dc.subjectoptymalizacja matematycznapl
dc.subjectsystem agentowypl
dc.subjectoptymalizacja wielokryterialnapl
dc.subjectobliczenia ewolucyjnepl
dc.subject.kbninformatykapl
dc.titleAgentowe metody poprawy efektywności ewolucyjnych technik optymalizacji wielokryterialnejpl
dc.title.alternativeAgent-based methods of improving of the effectiveness of evolutionary techniques for multi-objective optimizationen
dc.typerozprawa doktorska
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.grantorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
thesis.degree.namedoktor inżynier
thesis.degree.specializationsztuczna inteligencja
Pliki