Artykuł  

Sustainability Analysis of Domestic Raw Water Supply in Bandung City of Indonesia

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Mulyatna, Lili
Asdak, Chay
Gunawan, Budhi
Yustiani, Yonik Meilawati
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Geomatics and Environmental Engineering
2024 - Vol. 18 - No 2
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Geomatics and Environmental Engineering. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 18 No. 2, pp. 5-25
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1898-1135e-ISSN: 2300-7095
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
multidimensional scaling, Rapaku, sustainability, water supply
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

The availability and sustainability of good quantities and qualities of water supplies for human needs and support development should be warranted, therefore, existing water resources should be managed sustainably. A multidisciplinary rapid appraisal method called multidimensional scaling (MDS) is an approach for a comprehensive analysis of the sustainability statuses of domestic water supplies. This study aims to analyze the index and sustainability status of raw water management from three dimensions of sustainability. The results that were obtained from a specific multidimensional scaling analysis method called Rapid Appraisal for Air Baku (Rapaku) are expressed in the form of indices and sustainability statuses. Based on different dimensions of the sustainability status review, the analysis results showed that Bandung’s domestic raw water was “less sustainable” (42.34%). Of the 35 attributes that were analyzed, there were 13 sensitive attributes that affected the index and sustainability status with a very small error at a 95% confidence level.

Opis
Contains