Zasób interaktywny  

e-Chemia – chemia ogólna

DOI:
Data publikacji
2010
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Banaś, Jacek
Solarski, Wojciech
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-NC-SA 3.0 PL
Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-NC-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa, podręcznik
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:,,
Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Odlewnictwa
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
chemia , budowa materii , budowa związków , chemia organiczna , chemia polimerów , chemia roztworów , elektrochemia , kinetyka chemiczna , nieorganiczne związki chemiczne| ochrona środowiska , procesy fizykochemiczne , reakcje chemiczne , stany skupienia materii , statyka chemiczna , zanieczyszczenia
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Podręcznik „Chemia Ogólna” jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu technicznym inżynierskim i magisterskim. Kurs obejmuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć chemicznych, budowy materii, związków i reakcji chemicznych, głównych procesów fizykochemicznych. Opanowanie materiału ujętego w podręczniku umożliwia dalsze studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki geologiczne, metalurgia, ochrona środowiska itp. Podręcznik może być również źródłem wiedzy uzupełniającej dla inżynierów wielu specjalności.

Kurs chemii ogólnej objęty podręcznikiem został podzielony na 9 rozdziałów obejmujących podstawowe dziedziny chemii:

  • Budowa materii,
  • Stany skupienia materii,
  • Typy nieorganicznych związków chemicznych i ich nomenklatura,
  • Kinetyka i statyka chemiczna,
  • Reakcje chemiczne,
  • Chemia roztworów,
  • Elektrochemia,
  • Elementy chemii organicznej i chemii polimerów,
  • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska.
Większość rozdziałów zawiera przykłady zadań i obliczeń chemicznych.

Opis
Contains