Artykuł  

On the solvability of some parabolic equations involving nonlinear boundary conditions with L1 data

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Taourirte, Laila
Charkaoui, Abderrahim
Alaa, Nour Eddine
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Opuscula Mathematica
2024 - Vol. 44 - No. 4
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Opuscula Mathematica. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 44 No. 4, pp. 587-623
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1232-9274e-ISSN: 2300-6919
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
quasilinear parabolic equation, nonlinear boundary conditions, weak solutions, Leray-Schauder topological degree, $L^1$-data.
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

We analyze the existence of solutions for a class of quasilinear parabolic equations with critical growth nonlinearities, nonlinear boundary conditions, and data. We formulate our problems in an abstract form, then using some techniques of functional analysis, such as Leray-Schauder's topological degree associated with the truncation method and very interesting compactness results, we establish the existence of weak solutions to the proposed models.

Opis
Contains