Artykuł  

Apartment Rental Market in Border Cities of Poland and Ukraine

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Hełdak, Maria
Kucher, Lesia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Geomatics and Environmental Engineering
2024 - Vol. 18 - No 2
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Geomatics and Environmental Engineering. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 18 No. 2, pp. 97-111
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1898-1139e-ISSN: 2300-7099
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
private rented markets, East Europe housing, migration, housing policy, rental costs
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

This article is a contribution to the research that addresses the levels of apartment rental costs in Poland and Ukraine. The city of Rzeszów in Poland and Lviv in Ukraine – voivodeship capital cities that are located about 100 km from the Polish-Ukrainian border – were selected for the analysis. The purpose of the research is to compare the rental costs of apartments and to determine the correlation between the average rental rate and location of an apartment in the city as well as its floor, area, and residential standard. The experimental part of the article presents research results based on analyzing more than 300 apartment rental offers in the Rzeszów and Lviv housing market at the turn of 2022–2023. The possibility of renting an apartment results from the financial capacity of potential tenants, which is unavailable to people with low incomes, hence, the study also analyzed market rental rates in the context of the minimum wage in Poland and Ukraine in 2022.

Opis
Contains