Zasób interaktywny  

Zwilżalność powierzchni

DOI:
Data publikacji
2022
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Rudnik, Ewa
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, kurs e-learningowy
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:,,
Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Metali Nieżelaznych
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(POWR.03.05.00-00-Z307/17) funder name
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
chemia , superhydrofilowość , superhydrofobowość , superoleofilowość , superoleofobowość , superomnifilowość , superomnifobowość
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Kurs e-learningowy „Zwilżalność powierzchni” jest adresowany do studentów, doktorantów i nauczycieli zainteresowanych zagadnieniami z zakresu inżynierii powierzchni. Powierzchnie silnie lub słabo zwilżalne przez wodę i/lub inne ciecze to innowacyjne rozwiązania inspirowane naturą. Stanowią one nie tylko fascynujący obszar badań naukowych, ale są także źródłem niekonwencjonalnych rozwiązań inżynierskich. Celem kursu jest omówienie istoty zwilżalności, zapoznanie z metodami badawczymi, sposobami otrzymywania powierzchni o specyficznych cechach chemiczno-morfologicznych dla różnorodnych zastosowań praktycznych oraz rozwój umiejętności kreatywnego podejścia do projektowania materiałów o niezwykłej zwilżalności.

Kurs omawia problematykę zwilżalności materiałów przez wodę oraz inne ciecze (polarne i niepolarne). Składa się z pięciu części:

  1. Podstawy teoretyczne,
  2. Metody badań zwilżalności powierzchni,
  3. Powierzchnie superhydrofobowe i superhydrofilowe,
  4. Powierzchnie superoleofobowe i superoleofilowe,
  5. Powierzchnie (super)omnifobowe i (super)omnifilowe.
Dodatkowo, zamieszczony został słowniczek terminów naukowych (polsko-angielski / angielsko-polski). Kurs zawiera elementy do samodzielnej nauki (lekcje, quizy) oraz przeznaczone do realizacji w ramach współpracy zespołowej (ćwiczenia), w czasie których rozwijane są dodatkowe kompetencje uczestników zajęć (np. cyfrowe, medialne, kreatywność i krytyczne myślenie).

Opis
Kurs został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Contains