Artykuł  

Geometric properties of the lattice of polynomials with integer coefficients

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Lipnicki, Artur
Śmietański, Marek J.
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Opuscula Mathematica
2024 - Vol. 44 - No. 4
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Opuscula Mathematica. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 44 No. 4, pp. 565-585
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1232-9274e-ISSN: 2300-6919
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
approximation by polynomials with integer coefficients, lattice, covering radius, roots of polynomial
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

This paper is related to the classic but still being examined issue of approximation of functions by polynomials with integer coefficients. Let , be positive integers with . Let be the space of polynomials of degree at most on with integer coefficients such that and are integers for and let be the additive group of polynomials with integer coefficients. We explore the problem of estimating the minimal distance of elements of from in . We give rather precise quantitative estimations for successive minima of in certain specific cases. At the end, we study properties of the shortest polynomials in some hyperplane in .

Opis
Contains