Artykuł  

Degenerate singular parabolic problems with natural growth

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
El Ouardy, Mounim
El Hadfi, Youssef
Sbai, Abdelaaziz
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Opuscula Mathematica
2024 - Vol. 44 - No. 4
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Opuscula Mathematica. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 44 No. 4, pp. 471-503
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1232-9274e-ISSN: 2300-6919
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
degenerate parabolic equations, singular parabolic equations, natural growth term
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

In this paper, we study the existence and regularity results for nonlinear singular parabolic problems with a natural growth gradient term where is a bounded open subset of , , is the cylinder , , the lateral surface , , and are positive measurable bounded functions, , , and non-negative function belongs to the Lebesgue space with , and such that More precisely, we study the interaction between the term and the singular lower order term in order to get a solution to the above problem. The regularizing effect of the term on the regularity of the solution and its gradient is also analyzed.

Opis
Contains