Jednostka AGH  

Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 10 z 20
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  System UNIX
  (2009) Przybyło, Aleksandra
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Strona internetowa poświęcona jest tematyce przedmiotu System Unix, prowadzonego na kierunku Informatyka Stosowana na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Przedstawiono tu zagadnienie systemu operacyjnego Unix w sposób ułatwiający przyswajanie wiedzy studentom i innym zainteresowanym. Materiał podzielono na dwie części:
  • polecenia, jakimi operuje się w systemie Unix (operacje na plikach, na katalogach, prawa dostępu, redyrekcje i potoki, procesy, wyszukiwanie),
  • skrypty (sh, awk, sed).
  Dodatkowo znajdziesz tu informacje zw. z historią powstania systemu Unix oraz nt. X Window System. Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Techniki internetowe
  (2010) Olszewski, Maciej
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Strona zawiera rady i materiały dla studentów, pasjonatów i  każdej zainteresowanej osoby, które szybko i bez dużego wysiłku chcą zbudować własną stronę internetową lub też poszukują pomocy naukowych z przedmiotu Techniki internetowe. Prezentowane treści uporządkowane są w czterech działach: HTML, CSS, JS, PHP – każdy z nich zawiera materiały związane z danym językiem. Strona jest zgodna ze standardem HTML 4.01 – za wyjątkiem podstron zawierających pola tekstowe, z przykładowym kodem. Jest to zabieg świadomy, zastosowany dla ułatwienia prezentacji kodu. Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Technika satelitarna w geofizyce
  (2003) Górka, Michał
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Na stronie internetowej omówiono przykładowe zastosowania techniki satelitarnej w badaniach Ziemi. Teledetekcja (przy użyciu fotografii, skanerów, telewizji, radiometrów, radarów i innych) oraz system GPS mają zastosowanie w ww. działach geofizyki. Większość zamieszczonych tu materiałów jest streszczeniem prac różnych autorów, których nazwiska wraz z odnośnikami do literatury umieszczone są poniżej każdego zacytowanego fragmentu. Materiał stanowi uzupełnienie wiadomości z przedmiotów Fizyka Ziemi oraz Geofizyka ogólna realizowanych na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH.
  Praca została wyróżniona (4 miejsce) w konkursie „Notatki w Internecie” (edycja 2003).
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Notatki z petrografii
  (2009) Stoczek, Monika; Sykut, Selim; Wątor, Sabina
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Strona internetowa dedykowana jest studentom Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH oraz wszystkim zainteresowanym zagadnieniem minerałów i skał. Zawarte tu materiały dydaktyczne i informacje ułatwią przyswajanie wiedzy z zakresu Petrografii. Zawartość: wstęp teoretyczny, słowniczek pojęć, skały magmowe, skały osadowe, skały metamorficzne.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Geologia podstawowa
  (2009) Jędrzejas, Michał
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Strona internetowa prezentuje notatki z przedmiotu Geologia podstawowa na kierunku Informatyka Stosowana Wydziału Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zagadnienie tematyczne:
  • skały,
  • skały magmowe (tekstura, struktura, skład mineralny),
  • skały osadowe (skład mineralny, spoiwo).
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Geotermalsi
  (2022) Jasnos, Joanna
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Kurs podejmuje tematykę wód i par geotermalnych oraz sposobów ich wykorzystania na świecie i w Polsce. Podzielony jest na następujące bloki tematyczne:
  • Islandia – kraina lodu i ognia,
  • Ciepło wnętrza Ziemi,
  • Bogactwo wnętrza Ziemi,
  • Produkcja energii elektrycznej z par i wód geotermalnych,
  • Odzysk ciepła wód geotermalnych dla ciepłownictwa,
  • Wszechstronne wykorzystanie energii geotermalnej i systemy kaskadowe,
  • Skład chemiczny wód geotermalnych,
  • Wykorzystanie ciepła gruntu z pompami ciepła,
  • Systemy niekonwencjonalne EGS/HDR & SGS.
  Uczestnik zapoznaje się i oswaja z zagadnieniami geotermii rozpoczynając swoją drogę od wizyty na Islandii oraz wykładu o cieple wnętrza Ziemi. Kolejne bloki odkrywają przed uczestnikiem bohaterowie, którzy tworzą „paczkę entuzjastów ciepła Ziemi” – tytułowi Geotermalsi. Kurs opiera się na materiałach tworzonych specjalnie na jego potrzeby, ale także na wielu treściach zewnętrznych udostępnionych za pomocą linków. Materiały zewnętrzne to artykuły naukowe, animacje, filmy, monografie i inne. Zapraszają one uczestnika do pogłębienia przedstawianej tematyki i wskazują źródła, do których – zdaniem autorki –warto sięgnąć rozwijając swoją wiedzę. Zwieńczeniem kursu jest zaproszenie do samodzielnego poszukiwania dobrych warunków geotermalnych w Polsce.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Elementy geofizyki ogólnej
  (2021) Wawrzyniak-Guz, Kamila
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Kurs obejmuje wybrane fragmenty zajęć Geofizyka ogólna, które autorka od lat prowadzi dla studentów 1 roku Geofizyki na Wydziale Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska. Zawiera materiały i ćwiczenia dotyczące pola siły ciężkości i pola magnetycznego Ziemi. Kurs Elementy geofizyki ogólnej jest podzielony na trzy sekcje:
  1. Referaty – zawiera kilka pomysłów e-aktywności pokazujących w jaki sposób można zaangażować całą grupę w referat, który został przygotowany przez pojedynczego studenta,
  2. Grawimetria,
  3. Magnetometria.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Rozpoznawanie mikroskopowe wybranych skał osadowych
  (2012) Kiedrowska, Marta; Kmiecik, Tomasz; Mazurski, Wojciech; Kubicz, Julia; Klepacki, Filip; Klimek, Urszula; Kogut, Lucyna
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Stronę internetową przygotowali studenci II roku kierunku górnictwa i geologii, należący do Koła Naukowego Geoturystyka AGH oraz Studenckiego Koła Naukowego Geologów Sekcja Mineralogii i Petrografii. Materiały wykorzystane na stronie pochodzą z Przewodnika do petrografii, pracy zbiorowej po redakcją Andrzeja Maneckiego i Marka Muszyńskiego. Prezentowane treści stanowią pomoc przy zaliczaniu ćwiczeń z przedmiotu Petrografia. Zagadnienia tematyczne:
  • wprowadzenie do skał osadowych,
  • skały klastyczne,
  • skały ilaste,
  • skały pochodzenia chemicznego i organogenicznego.
  Strona w 2012 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Minerały skałotwórcze w płytkach cienkich
  (2008) Zięba, Krzysztof
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Kurs online – zagadnienia tematyczne:
  • Krzemiany wyspowe (granaty, oliwiny, cyrkon, tytanit),
  • Krzemiany łańcuchowe (augit, diallag, egiryn),
  • Krzemiany wstęgowe (hornblenda zwyczajna, hornblenda bazaltowa),
  • Krzemiany warstwowe (kaolinit, muskowit, biotyt, glaukonit, chloryty),
  • Krzemiany przestrzenne (sanidyn, ortoklaz, mikroklin, plagioklazy, pertyt, nefelin, kwarc ß, chalcedon, opal),
  • Halogenki (halit),
  • Węglany (kalcyt, dolomit, syderyt),
  • Siarczany (anhydryt, gips),
  • Fosforany (apatyt, kollofan).
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Petrografia skał magmowych
  (2015) Zdera, Julia; Włodek. Adam
  Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
  Treść i układ strony internetowej odpowiada treści ćwiczeń oraz wykładów prowadzonych z zakresu przedmiotu Petrografia na kierunkach Geologia i Górnictwo, Inżynieria Środowiska oraz Ochrona Środowiska. Zagadnienia tematyczne:
  • informacje wstępne na temat szeroko pojętego magmatyzmu, minerałów skałotwórczych skał magmowych oraz budowy wewnętrznej skał magmowych,
  • informacje dotyczące części praktycznej przedmiotu, czyli rozpoznawania skał magmowych pod mikroskopem.
  Strona w 2015 r. zajęła III miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.