Jednostki organizacyjne AGH

Stały identyfikator URI dla tej kolekcji

Zasoby wydziałów oraz innych jednostek organizacyjnych AGH:

Logo AGH
  • Publikacje - materiały opublikowane oraz niepublikowane, utworzone w ramach działalności jednostki,
  • Autorzy jednostki - profile autorów: pracowników rejestrowanych w bazie BaDAP.
  • Projekty - informacje o projektach, z którymi powiązane są zestawy publikacji w Repozytorium,
  • Wydarzenia - informacje o wydarzeniach w AGH, z którymi związane są publikacje w Repozytorium.

Jednostki podstawowe


Wydział Inżynierii Lądowej i Gospodarki Zasobami
Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej
Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
Wydział Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji
Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Wydział Odlewnictwa
Wydział Metali Nieżelaznych
Wydział Wiertnictwa, Nafty i Gazu
Wydział Zarządzania
Wydział Energetyki i Paliw
Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Wydział Matematyki Stosowanej
Wydział Humanistyczny
Wydział Informatyki
Akademickie Centrum Materiałów i Nanotechnologii

Jednostki inne

Dydaktyczne, naukowe, badawcze i in.

Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET
Biblioteka Główna
Centrum e-Learningu i Innowacyjnej Dydaktyki
Centrum Energetyki
Centrum Międzynarodowej Promocji Technologii i Edukacji AGH – UNESCO
Centrum Technologii Kosmicznych
Szkoła Doktorska AGH
Studium Języków Obcych

Zobacz więcej:

Przeglądanie