Jednostka AGH  

Wydział Energetyki i Paliw

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 5 z 5
 • Film
  Tylko metadane
  Pamięć MRAM
  (2019) Jasica, Gabriela
  Wydział Energetyki i Paliw
  MRAM (Magneto-resistive random-access memory), czyli typ nieulotnej pamięci operacyjnej o swobodnym dostępie, wykorzystującej zjawisko gigantycznego magnetooporu lub tunelowy efekt magnetorezystancyjny. Najważniejsze cechy tej pamięci to swobodny dostęp i nieulotność. Pamięć tego typu związana jest ze zjawiskiem magnetyzacji. W filmie przedstawiono jej działanie i budowę.
  Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Sandwich jako przykład konstrukcyjnego materiału kompozytowego
  (2019) Skolarz, Aleksandra; Swatek, Izabela; Makowska, Magdalena; Piecuch, Mateusz
  Wydział Energetyki i Paliw
  Kompozyt zbudowany jest z co najmniej dwóch różnych tworzyw. W efekcie ich połączenia otrzymywany jest produkt, którego właściwości są lepsze, niż każdego materiału oddzielnie. Najczęściej wykorzystywanymi kompozytami są te wzmacniane włóknami – węglowymi, szklanymi, polimerowymi. W filmie omówiono budowę materiału kompozytowego warstwowego, czyli sandwich’a, sposób jego wykonania oraz zastosowanie. Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Jak przetrwać laborki?
  (2019) Ligęza, Oliwia; Sabola, Jakub; Dunikowski, Dawid
  Wydział Energetyki i Paliw
  Przedstawiono zasady pracy studentów w laboratorium dotyczące odzieży ochronnej, zapoznania z instrukcją wykonania ćwiczenia, sprawdzania wyposażenia stanowiska pracy, sposobu przygotowania i odmierzania substancji i próbek, miareczkowania, sporządzania notatek, sposobu postępowania z odpadami chemicznymi i stałymi, czyszczenia szkła laboratoryjnego oraz przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Film w 2019 r. brał udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Artykuł
  Otwarty dostęp
  Designing high-performance quasi-symmetrical solid oxide cells with a facile chemical modification strategy for Sr2Fe2-xWxO6-δ ferrites electrodes with in situ exsolution of nanoparticles
  (2023) Zheng, Kun; Lach, Jakub; Czaja, Paweł; Gogacz, Michał; Czach, Patryk; Brzoza-Kos, Agnieszka; Winiarz, Piotr; Luo, Jie
  Wydział Energetyki i Paliw
  The chemical modification of perovskites is one of the most effective design strategies for electrode materials for solid oxide cells. In this work, the tungsten doping in $Sr_{2}Fe_{2−x}W_{x}O_{6−δ}$ shows a significant impact on their physicochemical properties, and it leads to a substantial change of electrochemical properties in the air and reducing conditions, with $Sr_{2}Fe_{1.8}W_{0.2}O_{6−δ}$ (Rp = 0.06 Ω cm2 at 800 °C stable for 100 h in air) and $Sr_{2}Fe_{1.6}W_{0.4}O_{6−δ}$ (Rp = 0.56 Ω cm2 at 800 °C over 100 h in 5 vol% $H_{2}/Ar$) being the best air and fuel electrode candidates, respectively. We have proposed an attractive design of high-performance quasi-symmetrical solid oxide cells with $80%Sr_{2}Fe_{1.8}W_{0.2}O_{6−δ}+20%GDC$ | LSGM | $80%Sr_{2}Fe_{1.6}W_{0.4}O_{6−δ}+20%GDC$, demonstrating excellent power outputs ($874 mW cm^{−2}$ at 850 °C in wet $H_{2}$) and good current density of 743 mA $cm^{−2}$ at 1.5 V in electrolysis mode at 750 °C. A good performance of 451 mW $cm^{−2}$ was also recorded in wet $CH_{4}$ at 800 °C. The in situ exsolved metallic iron nanoparticles decorated on the $Sr_{2}Fe_{1.6}W_{0.4}O_{6−δ}$ anode contribute to the excellent electrochemical performance of cells. This study provides a successful scenario for designing high-performance symmetrical solid oxide cells with a facile chemical modification strategy for ferrites electrodes with in situ exsolution of nanoparticles.
 • Artykuł
  Otwarty dostęp
  Recent advances in low-gradient combustion modelling of hydrogen fuel blends
  (2022) Buczyński, Rafał; Uryga-Bugajska, Ilona; Tokarski, Mieszko
  Low-gradient combustion (LGC) proved to be an effective alternative technology to reduce pollutant emissions and carbon footprint, specifically when combined with hydrogen as a fuel or blend component. This novel technology offers several advantages over conventional combustion regimes, including a more effective control of emissions and providing greater flexibility in fuel application. The impact of hydrogen on this regime is still not well-known, especially when it comes to the combustion of pure hydrogen and fuels with a high hydrogen content. In the last two decades, numerical simulations have become a powerful tool that facilitates the research and design of LGC, particularly in terms of stability of the process and the emission of pollutants. This article provides an up-to-date review of recent trends and theoretical knowledge in low-gradient combustion. This includes the guidelines and recommendations applied to LGC modelling. Comparisons have been made between the recently published modelling approaches presented by the authors, including a detailed assessment of the discrepancies in the temperature predictions. The challenges and limitations associated with the LGC combustion modelling of conventional fuels (i.e., natural gas, methane, syngas) blended with hydrogen are also discussed. The review demonstrated that the Eddy Dissipation Concept (EDC) is the most common turbulent chemical interaction model employed in LGC combustion simulations. The performance of the EDC can be significantly improved by variable constants $C_{𝛾}$ and $C_{𝜏}$ based on local turbulent Reynolds and Damköhler numbers. However, the most recent publications indicate that the flamelet-based approach can be considered as a promising (and more cost-effective) alternative to the EDC. Furthermore, the chemical kinetic studies considered in this review confirm that there is no detailed reaction mechanism capable of accurately predicting the temperature profile along with the emissions of the main species of interest, i.e., NOx, CO, CO2, and OH. Although GRI-Mech 2.11 is the most widely used mechanism in LGC simulations, providing satisfactory overall accuracy.