Jednostka AGH  

Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 4 z 4
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Elektroniczna technika pomiarowa
  (2009) Bednarczyk, P.; Pilniewicz, M.
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Treści zawarte na stronie mają pomóc studentom przyswoić wiedzę z przedmiotu Elektronicznych Technik Pomiarowych (ETP), który znajduje się w programie studiów kierunków geodezyjnych wszystkich wyższych uczelni w Polsce. Zawartość:
  • Wykłady – znajdują się tu notatki z wykładów z przedmiotu ETP prowadzonych przez pana dr inż. Mieczysława Jóźwika,
  • Referaty – najlepsze z referatów studenckich, które powstały „na zamówienie” wspomnianego powyżej pana doktora,
  • Testy – każdy może sprawdzić stan swojej wiedzy z zakresu różnych tematów związanych z ETP,
  • Multimedia – animacje, ułatwiające zrozumienie sposobu działania niektórych instrumentów geodezyjnych oraz zasad działania laserów,
  • Inne – inne materiały, których nie sposób zakwalifikować do wcześniejszych działów (m.in. programy symulujące działanie niektórych instrumentów geodezyjnych oraz przydatne dokumenty).
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Zanurz się w przestrzeń Krakowa!
  (2023) Róg, Marta
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Kurs przedstawia wybrane praktyczne aspekty związane z przestrzenią miejską Krakowa. Zagadnienia poruszone w treści kursu:
  • Jak podzielony jest Kraków z perspektywy geodezyjno-urzędowej?
  • Jak mogę sprawdzić, czy do działki, którą chcę kupić, doprowadzony jest prąd?
  • Gdzie znajdę informację o ryzyku powodzi?
  • Czy mam jakiś wpływ na zabudowę w moim otoczeniu?
  • Jak korzystać z miejskiego geoportalu?
  Dzięki warstwie teoretycznej, interaktywnym ćwiczeniom, gotowym kartom pracy i propozycjom aktywności masz szansę sprawdzić się zarówno w indywidualnym, jak i grupowym (np. podczas lekcji geografii czy zajęć na studiach) poznawaniu kwestii związanych z przestrzenią Krakowa. Kurs dedykowany jest każdemu, kto w Krakowie mieszka, uczy się, pracuje. Twórzmy wspólnie świadome społeczeństwo informacyjne!
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Geodezja I – rachunek współrzędnych
  (2010) Jurek, Justyna
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Strona poświęcona jest tematyce rachunku współrzędnych z zakresu przedmiotu Geodezja I. Istnieje mnóstwo programów do obliczeń geodezyjnych, które usprawniają prace kameralne, jednak znajomość podstaw rachunku współrzędnych jest tu niezbędna. Rozpoczynający dopiero naukę studenci geodezji często mają problem ze zrozumieniem zasad, jakie obowiązują podczas dokonywania obliczeń. Strona ma na celu rozwiązać niejasności oraz pomóc zdobyć cenne i przydatne informacje tym, którzy chcą poznać podstawy obliczeń geodezyjnych.
  Szczegółowe zagadnienia tematyczne:
  • Zasady kontroli rachunków,
  • Zamiana miar kątowych,
  • Azymut na podstawie dwóch punktów,
  • Azymut na podstawie kilku punktów,
  • Długość odcinka ze współrzędnych,
  • Kąt poziomy ze współrzędnych,
  • Punkty na prostej,
  • Punkty na domiarach prostokątnych,
  • Punkty na przecięciu z ramkami sekcyjnymi,
  • Metoda biegunowa,
  • Wcięcie kątowe w przód,
  • Wcięcie liniowe,
  • Pole powierzchni ze wzorów Gaussa,
  • Pole powierzchni ze współrzędnych biegunowych,
  • Ciąg poligonowy obustronnie nawiązany,
  • Programy.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Geodezja I : zasoby wspomagające wykłady i ćwiczenia z przedmiotu Geodezja
  (2023) Skulich, Mikołaj
  Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska
  Geodezja I to zasoby wspomagające wykłady i ćwiczenia z przedmiotu geodezja. Zbiór dedykowany jest wszystkim osobom, które rozpoczynają swoją przygodę z geodezją – zarówno studentom pierwszego roku studiów inżynierskich, jak również studentom wyższych lat – stanowi bowiem dobrą bazę dla celów powtórzenia materiału z tego zakresu. Geodezja I może być również zachętą dla kandydatów na studia tego kierunku – osób, które chciałyby dowiedzieć się czym zajmuje się ta dziedzina nauki.

  Zasób podzielony jest tematycznie na zagadnienia mające na celu przybliżenie podstawowych czynności pomiarowych stosowanych w geodezji oraz ich późniejszego opracowania pod względem interpretacyjnym i obliczeniowym. Dodatkowo można w nim znaleźć informacje na temat polowego sprawdzenia, wykorzystywanego w pomiarach, sprzętu geodezyjnego. Materiały przygotowane są tak, aby w sposób jasny i czytelny zapoznać wszystkich z podstawowymi geodezyjnymi technologiami pomiarowymi, ze sposobami zbierania terenowej dokumentacji oraz z opracowywaniem wyników tychże pomiarów. Każdy dział tematyczny zawiera informacje teoretyczne, będące przedmiotem wykładów z zakresu Geodezji I oraz przykłady praktyczne – opisowe i obliczeniowe – obejmujące zakres prowadzących z tego przedmioty zajęć ćwiczeniowych. Przy zagadnieniach obliczeniowych przedstawiane są przykładowe rozwiązania omawianych zadań. Zagadnienia:
  • Przeliczanie jednostek
  • Czynności przygotowawcze i sprawdzanie tachimetru
  • Pomiar kątów poziomych – metoda zwykła, metoda kierunkowa,
  • Pomiar szczegółów terenowych – metoda biegunowa, wyznaczanie stałej orientującej, przykładowe obliczenie stałej orientującej, tachimetria, kodowanie pikiet.
  • Rachunek współrzędnych – teoria, obliczenia.
  • Wyznaczenie pola powierzchni – teoria, obliczenia.
  • Przybliżone wyrównanie ciągu poligonowego
  • Godła PL-2000
  • Niwelacja geometryczna – sprawdzenie niwelatora, przybliżone wyrównanie.