Jednostka AGH  

Wydział Odlewnictwa

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 9 z 9
 • Artykuł
  Otwarty dostęp
  Kinetics of the binding process of furan moulding sands, under conditions of forced air flow, monitored by the ultrasonic technique
  Matonis, Natalia; Zych, Jerzy
  Wydział Odlewnictwa
  The paper presents the results of research on the kinetics of the binding process of self-hardening moulding sands with an organic binder under conditions of forced air flow at various pressure values. Three moulding sands made using urea-furfuryl resin Furanol FR75A technology were studied. The moulding sands were prepared on a base of quartz sand with an average grain size of $d_{L}$=0.25, 0.29 and 0.37 mm, with permeability values of 306, 391 and $476 m^{2}/10^{8} Pa \cdot s$ (for $ρ_{0}=1.60$, 1.60 and $1.61 g/cm^{3}$, respectively). The research was conducted for a resin content of 1% with a constant proportion of hardener to resin, which was equal to 50%. Samples of the tested moulding sands were blown with air at pressures of 0.1, 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, and 1.0 bar. The kinetics of the hardening process was monitored using ultrasound technology, according to a previously developed methodology [1]. The research was carried out on an ultrasound testing station equipped with a temperature chamber and an airflow reducer. The tests were conducted at a temperature of 20°C, and of the air flow pressure on the changes in ultrasonic wave velocity in the hardening mouldins sand as a function of time, the kinetics of the hardening process, and the degree of moulding sand hardening were determined. Additionally, the influence of the moulding sand permeability on the course of the hardening process at a constant air flow pressure was determined.
 • Film
  Tylko metadane
  Komputery kwantowe
  (2019) Lesiak, Justyna
  Wydział Odlewnictwa
  Wybitny fizyk Richard Feynman w latach 80-tych postawił hipotezę, że zwykłe komputery nigdy nie będą w stanie osiągnąć wystarczającej mocy obliczeniowej, aby pozwolić na dokładną symulację układu kwantowego. W tym celu konieczne będzie stworzenie komputera kwantowego. Istnieje duża grupa problemów o wykładniczej złożoności obliczeniowej, dotyczą one m.in. optymalizacji, grafów, modelowania procesów fizycznych, chemicznych, cząstek elementarnych i oddziaływań między nimi. Klasyczne komputery wykonują obliczenia przy użyciu bitów, przyjmujących wartość 1 lub 0. Komputer kwantowy używa bitów kwantowych – tzw. qubitów – które mogą być zerem lub jedynką równocześnie. Własność ta nazywana jest superpozycją i dzięki niej komputery kwantowe mogą mieć znacznie większą moc obliczeniową. Oglądnij film i dowiedz się jakie możliwości mają komputery kwantowe oraz jakie wiążą się z nimi problemy (ich budowa, operowanie na nich).
  Strona w 2019 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Chemia ogólna
  (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2018) Grysakowski, Bartosz; Krawiec, Halina; Łukaszczyk, Alicja; Proniewicz, Edyta; Starowicz, Maria; Szklarz, Zbigniew; Święch, Dominika
  Wydział Odlewnictwa
  Podręcznik obejmuje podstawową wiedzę z zakresu pojęć chemicznych, budowy materii, stanów skupienia materii, związków nieorganicznych, kinetyki i statyki chemicznej, termodynamiki, chemii roztworów, elektrochemii, chemii organicznej i chemii polimerów. Przedstawiono również reakcje i obliczenia chemiczne.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Podstawy chemii nieorganicznej – układ okresowy
  (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2022) Krawiec, Halina; Lelek-Borkowska, Urszula; Starowicz, Maria
  Wydział Odlewnictwa
  Podręcznik "Podstawy chemii nieorganicznej – układ okresowy" obejmuje charakterystykę pierwiastków znajdujących się w poszczególnych grupach w układzie okresowym. W podręczniku tym, zostały omówione podstawowe zagadnienia takie jak: występowanie i otrzymywanie pierwiastków chemicznych, ich właściwości fizyczne i chemiczne, zastosowanie pierwiastków i ich związków w przemyśle, medycynie, energetyce, nanotechnologiach i w życiu codziennym. Omówiono również zjawiska powierzchniowe (adsorpcja, napięcie powierzchniowe, energia powierzchniowa). W podręczniku tym przestawiono budowę związków koordynacyjnych ich właściwości oraz zastosowanie w medycynie, przemyśle i chemii. W kilku modułach przedstawiono podstawowe informacje dotyczące zjawiska promieniotwórczości naturalnej i sztucznej. Wyjaśniono pojęcia takie jak: izotopy promieniotwórcze, rozpad promieniotwórczy, szereg promieniotwórczy, reakcje łańcuchowe. Podano przykłady zastosowania izotopów promieniotwórczych w przemyśle i medycynie. Ostanie moduły w podręczniku zostały poświęcone omówieniu wybranych techniki badania struktury i składu chemicznego związków nieorganicznych
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Podstawy chemii polimerów
  (Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica w Krakowie, 2021) Krawiec, Halina; Lelek-Borkowska, Urszula; Proniewicz, Edyta; Starowicz, Maria; Święch, Dominika
  Wydział Odlewnictwa
  Autorki przedstawiły definicję polimeryzacji, nazewnictwo i klasyfikację polimerów, mechanizmy polimeryzacji (polimeryzacja addycyjna, kondensacyjna, poliaddycja), metody otrzymywania polimerów, charakterystykę różnych typów polimerów, biopolimerów, polimery biodegradowalne, polimery nieorganiczo-organiczne i ich zastosowanie.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Inżynieria materiałowa: wybrane metody i procesy
  (2020) Grabowska, Beata; Kaczmarska, Karolina; Bobrowski, Artur
  Wydział Odlewnictwa
  Kurs zawiera podstawowe informacje związane z wybranymi metodami i procesami stosowanymi w inżynierii materiałowej. Kurs składa się z sześciu modułów. Każdy z nich zawiera część teoretyczną (wprowadzenie do zagadnienia podsumowane testem) oraz praktyczną – zadanie czy problem do rozwiązania w oparciu o filmowy instruktaż i instrukcję.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  e-Chemia – chemia ogólna
  (2010) Banaś, Jacek; Solarski, Wojciech
  Wydział Odlewnictwa
  Podręcznik „Chemia Ogólna” jest przeznaczony do samodzielnego studiowania podstaw chemii potrzebnych w wykształceniu technicznym inżynierskim i magisterskim. Kurs obejmuje podstawową wiedzę w zakresie pojęć chemicznych, budowy materii, związków i reakcji chemicznych, głównych procesów fizykochemicznych. Opanowanie materiału ujętego w podręczniku umożliwia dalsze studiowanie przedmiotów bazujących na wiedzy chemicznej, takich jak materiałoznawstwo, inżynieria materiałowa, nauki chemiczne, nauki geologiczne, metalurgia, ochrona środowiska itp. Podręcznik może być również źródłem wiedzy uzupełniającej dla inżynierów wielu specjalności.

  Kurs chemii ogólnej objęty podręcznikiem został podzielony na 9 rozdziałów obejmujących podstawowe dziedziny chemii:
  • Budowa materii,
  • Stany skupienia materii,
  • Typy nieorganicznych związków chemicznych i ich nomenklatura,
  • Kinetyka i statyka chemiczna,
  • Reakcje chemiczne,
  • Chemia roztworów,
  • Elektrochemia,
  • Elementy chemii organicznej i chemii polimerów,
  • Zanieczyszczenia i ochrona środowiska.
  Większość rozdziałów zawiera przykłady zadań i obliczeń chemicznych.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Odlewnictwo – słownik techniczny (PL-EN)
  (2019) Szczęsny, Andrzej
  Wydział Odlewnictwa
  Słownik techniczny polsko-angielski oprac. w Arkuszu Google. Zawiera wykaz akronimów oraz krótki wykaz słowników o tematyce odlewniczej i technicznej. Zawiera 425 haseł, uporządkowanych wg następujących grup tematycznych:
  • Odlewnictwo – informacje ogólne (174 hasła),
  • Projektowanie odlewu i technologia formy (77 haseł),
  • Metalurgia (48 haseł),
  • Obróbka cieplna odlewów (14 haseł),
  • Wykańczanie odlewów (19 haseł),
  • Badanie odlewów (22 hasła),
  • Zwroty pośrednio związane z odlewnictwem (10),
  • Nazwy odlewów (61 haseł).
  Dodatkowo słownik zawiera wykaz akronimów oraz krótki wykaz słowników o tematyce odlewniczej i technicznej.
 • Film
  Tylko metadane
  Jak się robi Edutech w AGH?
  (2022) Kaczmarska, Karolina; Wilk, Aleksandra; Zalot, Ewelina
  Wydział Odlewnictwa
  Dowiesz się dzięki Ewelinie Zalot, jak możesz wykorzystać aplikację GeoGebra, Apowersoft oraz LearningApps to narzędzia, które pokaże Aleksandra Wilk, jak nagrywać i montować filmiki edukacyjne w DaVinciResolve nauczy nas Karolina Kaczmarska.