Jednostka AGH  

Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 10 z 11
 • Artykuł
  Otwarty dostęp
  Transition metal sulfides for electrochemical applications: Controlled chemical conversion of CuS to Ag2S
  (2022) Mazurków, Julia; Kusior, Anna; Mikuła, Andrzej; Radecka, Marta
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Transition metal sulfides have received great attention as electrocatalysts for electrochemical sensors and water electrolysis. In the present study, a facile and rapid chemical conversion route was used for the synthesis of partially and fully converted $Ag_{2}S$ from tube-like CuS. The morphology of the obtained materials was investigated by scanning electron microscopy (SEM) and transition electron microscopy (TEM), revealing that the complex shape of CuS was maintained after the conversion. Information about phase and elemental composition was obtained by X-ray diffraction (XRD), Raman spectroscopy, X-ray fluorescence spectrometry (XRF), and inductively coupled plasma optical emission spectrometry (ICP-OES). The surface composition was analyzed utilizing X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). The results indicated that it was possible to precisely control the contribution of each sulfide by varying precursors ratio. Moreover, the conducted experiments enabled to schematically illustrate the $CuS-Ag_{2}S$ junction and propose a conversion mechanism. The electrochemical behavior of the materials was examined using cyclic voltammetry (CV) in the potential range of biomolecules electrooxidation as well as water splitting. Special attention was devoted to reactions occurring on $Ag_{2}S$-modified electrodes in alkaline and neutral media. It was found that the formation of subsequent oxides, their reduction, and the recovery of $Ag_{2}S$ are diffusion-controlled processes.
 • Książka
  Otwarty dostęp
  Mikrostruktura jako podstawa modelowania numerycznego właściwości tworzyw ceramicznych
  (Wydawnictwo Naukowe AKAPIT, 2022) Grabowski, Grzegorz
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Tematyka monografii dotyczy zagadnień związanych z modelowaniem właściwości mechanicznych i termomechanicznych polikrystalicznych tworzyw ceramicznych. W monografii zostały omówione najważniejsze koncepcje i praktyczne rozwiązania stosowane do opisu i modelowania właściwości tej grupy materiałów. Materiał zawarty w monografii, może posłużyć zarówno jako wprowadzenie do tematyki dotyczącej opisu i modelowania właściwości ceramicznych materiałów polikrystalicznych, ale także może pozwolić na bezpośrednią realizację zaawansowanych modeli umożliwiających symulacje w zakresie właściwości termosprężystych. Użyteczność przedstawionych w monografii rozwiązań została potwierdzona szeregiem publikacji autora, dlatego mogą one stanowić nie tylko punkt wyjścia do dalszych badań podstawowych, ale mogą również posłużyć do ilościowych analiz inżynierskich.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Nadprzewodniki – kurs internetowy
  (2012) Stygar, Mirosław
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Strona jest próbą uzupełnienia wiedzy studentów I roku uczęszczających na zajęcia z chemii ciała stałego. Znajdziesz tutaj informacje dotyczące materiałów nadprzewodzących, ze szczególnym zwróceniem uwagi na wysokotemperaturowe nadprzewodniki ceramiczne. Kurs internetowy przeznaczony jest dla studentów posiadających podstawową wiedzę z zakresu fizykochemii ciała stałego i ma na celu nakreślenie problematyki związanej z tą niezwykle istotną dziedziną nauki. Zagadnienia tematyczne:
  • nadprzewodnictwo,
  • materiały nadprzewodzące,
  • zjawisko Meissnera-Ochsenfelda,
  • magnetyczne właściwości stanu nadprzewodnictwa,
  • cechy nadprzewodników,
  • nadprzewodnictwo – model kwantowy,
  • struktury nadprzewodników,
  • zastosowania nadprzewodników.
  Strona w 2012 r. zajęła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Ferroreader (Ferro-czytnik)
  (2017) Kmieć, Natalia; Tarasiuk, Natalia
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Co można zrobić ze syntetyzowanym ferrofluidem? Jednym z pomysłów jest opracowanie ferroczytnika dla osób niewidomych. Jak to jest możliwe? Pole magnetyczne wypycha ferrofluid, tworząc wypukłości (małe cegiełki wypełnione ferrofluidem), których uporządkowanie odpowiada literom alfabetu Braille’a. Na świecie żyje około 285 milionów osób niewidomych i niedowidzących, z czego około 150 milionów osób posługuje się systemem Braille’a. Wciąż nie wytworzono taniego, komercyjnego sposobu digitalizacji systemu Braille’a. Przeszkodę stanowią tu skomplikowane konstrukcje lub wykorzystanie drogich materiałów. Ferroczytnik może przyczynić się do zmiany jakości życia wielu milionów ludzi.
  Strona w 2017 r. zajęła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Informatyka – Visual Basic for Applications
  (2014) Stygar, Mirosław; Skibiński, Wojciech
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Strona powstała z myślą o studentach II-go roku Inżynierii Materiałowej studiujących na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH. Tematyka przedmiotu „Informatyka” to przede wszystkim zagadnienia związane z algorytmiką oraz programowaniem w Visual Basic for Applications. Pomimo jej dużej przydatności i szeregu praktycznych zastosowań nie doczekała się prostego i zwięzłego ujęcia w formie książkowej ani elektronicznej. Autorzy serwisu zebrali informacje, tak aby były czytelne, praktyczne i pomocne w trakcie nauki. Strona w 2014 r. zajeła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Vademecum inżyniera chemika
  (2015) Grabowska, Ewelina
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH
  Strona poświęcona jest wybranym działom chemii (zakładka „Wykłady”) oraz ubogacona w oznaczenia z analizy chemicznej cementu, do samodzielnego wykonania (zakładka „Laboratorium”). Każdy może sprawdzić swoje umiejętności poprzez rozwiązanie testów (zakładka „Testy”). Dla ułatwienia w tej samej zakładce do pobrania przykłady nazewnictwa związków organicznych, instrukcje do sporządzania roztworów wraz z obliczeniami i mini-tablice chemiczne. Dla bardziej dociekliwych w zakładce „Wykłady” znajdują się pliki dotyczące sprzętu laboratoryjnego, angielskiej terminologii związków chemicznych oraz słowniczek pojęć.

  Zakładka wykłady – tematyka:
  • chemia ogólna i nieorganiczna,
  • chemia fizyczna,
  • chemia ciała stałego,
  • chemia organiczna,
  • chemia analityczna,
  • analiza instrumentalna.
  Strona w 2015 r. brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Sztuczna kość, czyli bioceramika dla początkujących
  (2022) Czechowska, Joanna; Zima, Aneta; Cichoń, Ewelina
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Kurs e-learningowy, wprowadzający w tematykę biomateriałów, ze szczególnym uwzględnieniem bioceramiki. Kurs dedykowany jest dla studentów, którzy pragną zapoznać się zarówno z historią, jak i najnowszymi osiągnięciami w dziedzinie inżynierii biomateriałów przeznaczonych do odbudowy i regeneracji tkanki kostnej. Zagadnienia tematyczne:
  • Historia biomateriałów,
  • Biomateriały – wprowadzenie,
  • Materiały kościozastępcze,
  • Generacje materiałów bioceramicznych, Bioceramika tlenkowa,
  • Bioceramika fosforanowo-wapniowa.
  Autorki kursu współtworzą zespół, który od lat prowadzi badania nad nowoczesnymi bioceramicznymi i kompozytowymi materiałami kościozastępczymi przeznaczonymi dla medycyny regeneracyjnej i inżynierii tkankowej. W obszarze zainteresowań autorek znajduje się zarówno bioceramika spiekana, głównie na bazie fosforanów (V) wapnia, jak i fosforanowo-wapniowe cementy kostne. Prace badawcze prowadzone przez Autorki obejmują projektowanie, otrzymywanie oraz ocenę fizykochemiczną i biologiczną substytutów kostnych do zastosowań w ortopedii i stomatologii.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Materiały wiążące i betony – vademecum magistra inżyniera
  (2010) Grabowska, Ewelina
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Stronę internetową stworzono z myślą o tych, którzy mają w planach podjęcie doktoratu lub są aktualnie doktorantami; także dla tych, którzy poszukują inspiracji i nowych pasji. Adresowana jest także do osób odbywających w przeszłości studia I i II stopnia na innej niż Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie uczelni, które zdecydowały się na kontynuację nauki na studiach III stopnia na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH o kierunku Technologia Chemiczna.
  Zagadnienia tematyczne:
  1. Wybrane wykłady z programu studiów inżynierskich i magisterskich, prowadzonych na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH,
  2. Instrukcja do samodzielnego laboratoryjnego oznaczenia zawartości wolnego wapna $CaO_{W}$ w spoiwach mineralnych, niezbędną w pracy badawczej doktoranta,
  3. Angielska terminologia techniczna, stanowiąca uzupełnienie wiedzy magistra inżyniera z tematyki technologii materiałów budowlanych, pomocna przy redagowaniu artykułów do czasopism zagranicznych,
  4. Materiały do pobrania: zdjęcia kruszyw używanych w laboratorium betonu i prezentacje stanowiące wprowadzenie do modułu specjalistycznego „Technologia betonu”, dla studentów V roku WIMiC o kierunku Technologia Chemiczna.
  Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Praca dyplomowa
  Dostęp ograniczony
  Charakterystyka układu mikroklin – albit -spodumen
  (2009-10-12) Domino, Tomasz
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Pokrycia dachowe, kompendium dla studentów
  (2015) Kłosek-Wawrzyn, Ewelina
  Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
  Strona powstała z myślą o studentach Wydziału Geologii i Geoinżynierii AGH realizujących laboratorium z przedmiotu Materiały Budowlane oraz o inwestorach planujących wybór pokrycia dachowego. Podzielono ją na następujące części: 1. Informacyjną dotyczącą właściwości pokryć dachowych, 2. Dotyczącą badań normowych dachówek betonowych i ceramicznych, 3. Zawierającą dodatkowe informacje dla studentów i materiały dydaktyczne oraz quiz sprawdzający wiedzę nabytą podczas korzystania ze strony. Strona w 2015 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.