Jednostka AGH  

Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Ładuję...
Logo jednostki organizacyjnej

Email

Wyniki wyszukiwania

Teraz pokazywane1 - 10 z 10
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Język R i uczenie maszynowe
  (2015) Kiepas, Patryk
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Strona zawiera podstawowe wiadomości dotyczące języka R i uczenia maszynowego. Materiał został podzielony na dwie części. Część pierwsza jest wprowadzeniem w świat języka R. Znajdują się tu zwięzłe opisy najczęściej używanych pojęć w świecie R, zilustrowane kodem języka R. Zakres materiału obejmuje przygotowanie środowiska R, prace z danymi oraz wizualizację danych. Wymagana jest od czytelnika znajomość podstaw programowania w tym pojęć takich jak zmienna, pętla czy funkcja. Druga część jest krótkim wprowadzeniem do uczenia maszynowego. Znajduje się tu wprowadzający wykład, opisujący podstawowe pojęcia uczenia maszynowego. Zaprezentowano tu również przykłady konkretnych problemów do rozwiązania. Zakres materiału obejmuje opis składników uczenia maszynowego, tworzenie i uruchamianie eksperymentów oraz ewaluację stworzonych rozwiązań. Od czytelnika wymagana jest tylko znajomość podstaw języka R. Strona w 2015 r. zajęła I miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Języki formalne i kompilatory
  (2010) Strojny, Urszula
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Zagadnienie języków formalnych i kompilatorów łączy elementy humanistycznych nauk o języku  z inżynieryjnym podejściem do wiedzy. W części teoretycznej wyodrębnione zostały trzy działy:  wstępne informacje, zagadnienia dotyczące języków formalnych oraz treści związane z automatami i kompilatorami, a także dodatkowo moduł BPMN, który poszerza zakres materiału o treści z laboratoriów. W części praktycznej znajdują się wskazówki dotyczące odgadywania języka generowanego przez gramatykę oraz gramatyki na podstawie wygenerowanego kodu. Znajdziesz tutaj także Quiz, umożliwiający sprawdzenie zdobytej wiedzy oraz test z działu BPMN.
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Wstęp do projektowania obiektowego w języku C++
  (2015) Błach, Paweł
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Wstęp do programowania obiektowego w języku C++ – praca powstała w ramach realizowanego przedmiotu Języki i Metody Programowania II kierunku Informatyka na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej. Z racji na dużą popularność przedstawianego zagadnienia, strona może okazać się bardzo pomocna również na innych kierunkach realizujących zbliżoną tematykę, a także dla osób pragnących rozwijać się w tym kierunku. Prezentowane zagadnienia:
  • klasy i obiekty,
  • konstruktory,
  • dziedziczenie,
  • funkcje wirtualne.
  Strona w 2015 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Programowanie w języku C++
  (2022) Kłeczek, Paweł
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Kurs pozwoli:
  • Poznać podstawowe zasady i dobre praktyki tworzenia programów komputerowych w paradygmacie programowania zorientowanego na obiekty (object-oriented programming, OOP) na przykładzie języka C++, w oparciu o jeden z najnowszych stosowanych obecnie standardów (tzw. standard C++14),
  • Nauczyć się efektywnie wykorzystywać funkcjonalności udostępnianej przez bibliotekę standardową języka C++,
  • Poznać dobre praktyki programistyczne i zasady inżynierskie (DRY, KISS, YAGNI itd.).
  W ramach każdego omawianego zagadnienia do wykonania są ćwiczenia programistyczne, do których zamieszczono też wzorcowe rozwiązania. Zaleca się, aby z jednej strony nie korzystać z nich przed samodzielnym rozwiązaniem zadania, a z drugiej – porównać swoje (działające) rozwiązanie z rozwiązaniem wzorcowym, aby upewnić się, że poprawnie zastosowało się wszystkie nowo poznane elementy języka i techniki programowania.

  Kurs przeznaczony jest dla osób, które opanowały już podstawy języka C. Dobrze zatem, aby osoba rozpoczynająca kurs:

  • Umiała się posługiwać zintegrowanym środowiskiem programistycznym (IDE),
  • Znała ideę korzystania z narzędzi do automatycznego generowania konfiguracji budowania projektu (np. Cmake).
 • Film
  Tylko metadane
  Jak angażować studentów w trakcie wykładów?
  (2023) Kluza, Krzysztof
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Dzięki webinarowi poznasz strategie i narzędzia, dzięki którym Twój wykład będzie angażujący i interaktywny, zobaczysz możliwości do zaadaptowania rozwiązań zarówno do wykładu stacjonarnego jak i online, podpatrzysz sprawdzone praktyki od nauczyciela akademickiego, który uczy zajęć informatycznych w AGH.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Automatyka budynkowa – aplikacje inteligentne, Internet Rzeczy
  (2021) Ożadowicz, Andrzej
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Autor kursu prezentuje podstawową wiedzę teoretyczną i praktyczną związaną z rozwiązaniami, platformami systemowymi i technologiami wykorzystywanymi w automatyce domowej i budynkowej, inteligentnych aplikacjach dla użytkowników i administratorów budynków oraz coraz popularniejszej idei wszechobecnych sieci teleinformatycznych – Internetu Rzeczy. Dodatkowo przedstawia kilka podstawowych technologii i standardów sieciowych systemów automatyki budynkowej, w oparciu o wybrane zagadnienia prezentowane na zajęciach praktycznych w Laboratorium Automatyki Budynkowej AutBudNet AGH dla Studentów kilku wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Podstawowe sekcje kursu:
  • SMART HOME – inteligentny dom,
  • SMART BUILDING – inteligentne budynki,
  • BUILDING AUTOMATION – systemy automatyki budynkowej,
  • INTERNET RZECZY – nowa koncepcja automatyki.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Systemy analizy i klasyfikacji sygnałów
  (2010) Łabaj, Weronika
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Kurs Systemy analizy i klasyfikacji sygnałów dla kierunku Informatyka Stosowana na Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej prowadził dr inż Andrzej Izworski. Powstała strona internetowa przedstawia zagadnienia omawiane na wykładach. Zagadnienia tematyczne:
  • sygnał (DSP, czym jest?, parametry sygnałów, zawód prezenter radiowy),
  • Fourier (analiza i składowe sygnału, DFT, funkcje okna, FFT, DFT człowieka, analiza HRV),
  • konwersja A/C (po co?, próbkowanie sygnału, aliasing, segmentacja),
  • filtry (rodzaje filtrów, filtry cyfrowe, zakłócony sygnał, kardiotokografia),
  • systemy (podstawowa zasada DSP, systemy, systemy LTI,odpowiedź impulsowa, splot).
  Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Teoria nowoczesnej grafiki komputerowej
  (2009) Strojny, Urszula
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Strona internetowa powstała na podstawie materiałów z wykładu do przedmiotu Teoria Nowoczesnej Grafiki Komputerowej prowadzonego przez Pana dra hab. inż. Tadeusza Szubę, prof. AGH. W części teoretycznej znajdziesz najważniejsze treści przedstawione na wykładach z przedmiotu, wzbogacone o różnorodne ciekawostki i informacje dodatkowe (zagadnienia: definicje, historia grafiki komputerowej, grafika rastrowa a grafika wektorowa, filozofia nowoczesnej grafiki komputerowej, systemy przechwytywania ruchu, sztuczna inteligencja w grafice komputerowej, technologia CUDA, przykładowe zastosowania nowoczesnej grafiki komputerowej). W części praktycznej zebrano informacje dotyczące kilku przykładowych programów stosowanych w nowoczesnej grafice komputerowej, a także praktyczne ćwiczenia umożliwiające sprawdzenie zdobytej wiedzy.
  Strona w 2012 r. zajęła II miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Zasób interaktywny
  Tylko metadane
  Analiza i równania różniczkowe
  (2009) Kuligowski, S.; Wójcik, R.
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Strona internetowa zawiera szczegółowe opracowania trzydziestu wykładów, poświęconych analizie matematycznej, prowadzonych przez dr Janinę Niedobę na I roku kierunku Elektroniki i Telekomunikacji (Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej). Strona brała udział w konkursie „Notatki w Internecie”.
 • Film
  Tylko metadane
  Dydaktyka na dwóch krańcach świata, czyli od Sapporo do Kalabrii
  (2023) Adrian, Weronika Teresa; Mazur, Michał; Stąporek, Marta
  Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej
  Dzięki webinarowi dowiesz się, jak na pracę ze studentami wpływają różnice kulturowe, zastanowisz się, jakie dobre praktyki z Japonii i z Włoch, można zaszczepić na polskim podwórku, posłuchasz intrygującej dyskusji o kontrastach i różnorodnych perspektywach na świat akademicki.