Rozprawa doktorska  

Aktywne zawieszenie pojazdu z ograniczonym zużyciem energii

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2006
Data nadania stopnia
2006-09-29
Autorzy (rel.)
Konieczny, Jarosław
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.9701
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Kowal, Janusz Krzysztof
Recenzenci (rel.)
Hendzel, Zenon
Sapiński, Bogdan Leszek
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
sterowanie drganiami, zużycie energii, zawieszenie pojazdu, regulator modalny, regulator liniowo-kwadratowy (LQ), pojazdy - sprężyny i zawieszenie, samochody - sprężyny i zawieszenie
Dyscyplina (2011-2018)
automatyka i robotyka , mechanika , budowa i eksploatacja maszyn
Specjalność
sterowanie w układach mechanicznych
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Autor rozprawy skoncentrował się na zagadnieniach aktywnej redukcji drgań w pojazdach mechanicznych. Zwrócono uwagę na dobór algorytmu sterowania do możliwości energetycznych zewnętrznego źródła zasilania. Celem pracy było opracowanie aktywnego zawieszenia pojazdu, które przy ograniczonym zużyciu energii zewnętrznej zapewnia dużą skuteczność wibroizolacji i stabilność pojazdu. W pracy udowodniono, że skuteczność redukcji drgań i stabilna praca aktywnego zawieszenia pojazdu z ograniczonym zużyciem energii zależy od wyboru struktury układu sterowania coraz przyjętego algorytmu. Cel pracy osiągnięto przez porównanie układów sterowania aktywnym zawieszeniem pojazdu przy ograniczonych parametrach źródła zasilania. Istotnym punktem pracy są badania laboratoryjne zaprojektowanego aktywnego zawieszenia pojazdu w postaci modelu ćwiartkowego. W trakcie tych badań wyznaczone zostało zapotrzebowanie na energię zewnętrzną przy różnych algorytmach sterowania elementem aktywnym. Jako wskaźnik jakości działania zaprojektowanego i wykonanego zawieszenia, oprócz skuteczności wibroizolacji, uwzględniono stabilność układu oraz zapotrzebowanie na energię zewnetrzną. Realizacja założonego celu wymagała: analizy aktywnych zawieszeń pojazdu; budowy i identyfikacji modelu matematycznego przyjętej struktry mechanicznej; analizy aktywnych układów sterowania; syntezy wybranych algorytmów sterowania elementem wykonawczym, fizycznej implementacji zarówno części mechanicznej zawieszenia, jak i jej części sterującej; przeprowadzania weryfikacji badań doświadczalnych na stanowisku laboratoryjnym. Tak postawione zadanie podzielono na etapy, które opisano w kolejnych rodziałach. W rozdziale pierwszym po krótkim wprowadzeniu sformułowano cel i tezy pracy, a w rozdziale drugim przeprowadzono analizę aktywnych zawieszeń pojazdu. W rozdziale trzecim zaprezentowano modele matematyczne, które wykorzystano do syntezy algorytmów sterowania zawieszeniem. Rozdział czwarty zawiera syntezę regulatorów sterujących aktywnym zawieszeniem pojazdu a strukturze równoległej. W rozdziałach piątym i szóstym pracy przedstawiono badania laboratoryjne, w których wyznaczono właściwości statyczne i dynamiczne elementów składowych, jak i całego zawieszenia. Podsumowanie, wnioski końcowe oraz kierunki dalszych prac zamieszczono w rozdziale siódmym.

Opis
Bibliogr. k. 147-152.
Contains