Zasób interaktywny  

11 programów w pracy inżyniera

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2022
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, kurs e-learningowy
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Zintegrowany Program Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie
(POWR.03.05.00-00-Z307/17) funder name
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
mechanika i budowa maszyn, aplikacje internetowe, arkusze kalkulacyjne, edytory równań, edytory tekstu, komputerowe wsparcie projektowania, modelowanie 3D, narzędzia do rysowania i diagramowania, narzędzia inżynierskie, obróbka i wizualizacja danych, prezentacja danych, tworzenie obiektów online
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Kurs prezentuje oprogramowanie ważne dla codziennej pracy inżyniera. Podzielony on jest na 6 modułów:

 1. Tworzenie dokumentów tekstowych (Word),
 2. Pisanie równań i wzorów (MathType, MathCast, MathMagic),
 3. Tworzenie schematów, diagramów, szkiców, modeli, rysunków (Visio, DrawIO),
 4. Tworzenie rysunków 2D z 3D i nie tylko (Autodesk Inventor),
 5. Tworzenie arkuszy obliczeniowych (MathCad Prime, SMath Studio),
 6. Opracowanie i prezentacja danych (Origin Pro, Engauge Digitizer).
Kurs skupiony jest na umiejętnościach praktycznego wykorzystania programowania pomocnego przy realizacji badań i projektów oraz podczas opracowywania ich efektów na każdej płaszczyźnie:
 • praca na dużych w pełni automatycznych dokumentach,
 • opracowywanie rysunków, schematów i diagramów,
 • digitalizacja materiałów analogowych,
 • pisanie złożonych równań i wzorów skrótami,
 • tworzenie arkuszy obliczeniowych,
 • obróbka statystyczna oraz prezentacja danych.
W efekcie po ukończeniu kursu nie tylko z łatwością opracujesz sprawozdanie, projekt, pracę inżynierską czy magisterską, ale przede wszystkim będziesz przygotowany do pracy zawodowej w zakresie użytecznego oprogramowania oraz nabędziesz umiejętność szybkiego uczenia się i wykorzystywania nowych narzędzi odpowiednio do bieżących potrzeb.

Opis
Kurs został opracowany w ramach Zintegrowanego Programu Rozwoju Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Contains