Rozprawa doktorska  

Algorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodności

dc.contributor.authorPetryniak, Rafał
dc.contributor.departmentWydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
dc.contributor.reviewerSzala, Janusz Bernard
dc.contributor.reviewerTadeusiewicz, Ryszard
dc.contributor.supervisorWojnar, Leszek Karol
dc.date.defence2012
dc.date.degree2012-03-29
dc.date.submitted2008-09-25
dc.descriptionZawiera bibliogr.
dc.description.abstractThe purpose of this work is to present the possibilities of applying computer image analysis methods to large objects detection. The heterogeneity of these objects was the most important feature under analysis. This feature makes the detection much more difficult, especially for well-known image processing algorithms, and as a result dedicated applications are often prepared to solve very specific tasks. These dedicated methods have a built-in knowledge about the analyzed object and often require strictly standardized image acquisition process. In this work alternative methods were prepared for large objects detection, based on initial program configuration by the user by providing information on object location on images and other specific features. The paper presents three strategies for the large objects detection: (1) edge based model, which reduces the number of segments within large objects; (2) model based on a shape that enables the localization of the object using the shape pattern prepared by the user; (3) model based on markers, which is recommended for interactive image segmentation, where the user monitors results of the algorithm in a real time.en
dc.description.abstractW prezentowanej pracy podjęto próbę przedstawienia możliwości, jakie dają metody komputerowej analizy obrazu w zakresie detekcji dużych obiektów. Szczególną cechą, która była analizowana w największym stopniu, była niejednorodność tych obiektów, która znacznie utrudnia korzystanie ze znanych algorytmów przetwarzania obrazu i często wymusza konstruowanie dedykowanych metod detekcji rozwiązujących ściśle określone zadanie. Metody te mają wbudowaną wiedzę o analizowanym obiekcie od samego początku, i dodatkowo wymagają często ścisłej standaryzacji procesu akwizycji obrazu. W niniejszej pracy zaproponowano odejście od tego schematu, zalecając takie konstruowanie metod detekcji dużych obiektów, aby wiedzę o ich położeniu na obrazie i innych cechach je wyróżniających mógł przekazać użytkownik na wstępnym etapie konfiguracji programu. W pracy zaproponowano 3 strategie określania dużych obiektów: (1) model bazujący na krawędzi, którego zadaniem jest zmniejszenie liczby segmentów w ramach dużych obiektów; (2) model bazujący na kształcie, który umożliwia lokalizację poszukiwanych obiektów na obrazie z wykorzystaniem wzorca kształtu przygotowanego przez użytkownika; (3) model bazujący na znacznikach, który jest zalecany do interaktywnej segmentacji obrazu, podczas której użytkownik na bieżąco nadzoruje wyniki działania algorytmu.pl
dc.description.typepełny tekst
dc.identifier.nukatdd2012304532
dc.identifier.otherR.10445
dc.identifier.polon244121
dc.identifier.urihttps://repo.agh.edu.pl/handle/AGH/58833
dc.language.isopol
dc.rightsAGH Licence - Fair Use
dc.rights.accessotwarty dostęp
dc.rights.urihttps://repo.uci.agh.edu.pl/info/licence-agh
dc.subjectprzetwarzanie obrazów - techniki cyfrowe - podręczniki akademickiepl
dc.subjectrozpoznawanie obrazów (informatyka)pl
dc.subjectinżynieria biomedycznapl
dc.subjectanaliza obrazu komputerowapl
dc.subjectwizja komputerowapl
dc.subjectsegmentacja obrazupl
dc.subjectdetekcja obiektówpl
dc.subject.kbnbiocybernetyka i inżynieria biomedycznapl
dc.titleAlgorytmy komputerowej detekcji dużych obiektów w obrazach o wysokim poziomie szumu i niejednorodnościpl
dc.title.alternativeAlgorithms for detection of large objects in images with high noise and heterogeneous backgrounden
dc.typerozprawa doktorska
dspace.entity.typePublication
thesis.degree.grantorAkademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
thesis.degree.namedoktor inżynier
Pliki
Pakiet podstawowy
Teraz pokazywane1 - 1 z 1
Ładuję...
Miniatura
Nazwa:
dok_WEAIiE_10445.pdf
Rozmiar:
30.4 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Opis:
Rozprawa doktorska