Film  

Jak wygrać w rodzinną grę nie licząc na łut szczęścia?

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2019
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Miętus, Michał
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 3.0 PL
Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, inny
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
statystyka, gry matematyczne, rozkład (teoria prawdopodobieństwa), ryzyko
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Prosta, rodzinna gra, polegająca na rzucaniu pudełkiem zapałek i przypisywaniu odpowiedniej liczby punktów za rzuty, stała się inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: lepiej ryzykować, czy lepiej grać bezpiecznie.? Aby odpowiedzieć na pytanie i opracować odpowiedni kod postępowania w pierwszej kolejności przygotowany został diagram blokowy, ilustrujący przejście przez przykładową rundę gry. W filmie omówiono pojęcia: wartości oczekiwanej (czyli teoretyczną średnią zmiennej losowej), prawdopodobieństwa a posteriori, współczynnika ryzyka. W doświadczeniu wykorzystano program komputerowy do odtworzenia zależności wygranej rundy od współczynnika ryzyka w kolejnych symulacjach. Dzięki temu uzyskano wykres, przedstawiający średnią wszystkich wygranych rund dla poszczególnych współczynników ryzyka. Na podstawie analizy wydedukowano, że prawdopodobnie wygrana w grze nastąpi szybciej, jeśli nie będzie podejmowane ryzyko. Takie twierdzenie można wysnuć na podstawie matematycznej analizy, ale czy autor jednoznacznie zaleca wybór tej taktyki? Sprawdźcie. Film w 2019 r. zajął I miejsce w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains