Zasób interaktywny  

Reżyseria dźwięku 2

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2014
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Wolf, Jerzy
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 3.0 PL
Attribution-ShareAlike 3.0 Poland
Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska (CC BY-SA 3.0 PL)

Inny tytuł
Typ zasobu:
zasób interaktywny, strona webowa
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
akustyka, Digital Audio Workstation, elektroakustyka, komputerowe przetwarzanie dźwięku, programy komputerowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Strona internetowa poświęcona jest tematyce, realizowanej w drugim semestrze Reżyserii Dźwięku. Szczególną uwagę poświęcono tu wiedzy teoretycznej potrzebnej do skutecznego miksowania utworów muzycznych. Informacje i materiały będą przydatne dla osób, chcących zacząć naukę obsługi programów typu DAW (Digital Audio Workstation, czyli cyfrowa stacja robocza do obróbki audio) oraz różnego typu wtyczek do tychże programów. Mechanika działania programu REAPER, jak i wszystkich innych programów tego typu (płatnych i darmowych) jest bardzo podobna, więc doświadczenie zdobyte dzięki pracy z nim może być bez większych trudności przeniesione na dowolny inny DAW. Prezentowane na stronach materiały należy traktować jako streszczenie i opracowanie kluczowych kwestii poruszanych na zajęciach prowadzonych przez Pana dra inż. Pawła Małeckiego na kierunku Inżynieria Akustyczna Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki AGH.

Zakres tematyczny:

  • obsługa DAW – informacje konieczne do uruchomienia programu i mechanika jego działania oraz informacje na temat podstawowej obróbki,
  • efekty i manipulacja brzmieniem – opis efektów, których możemy użyć przy pracy z utworem muzycznym.
Strona w 2014 r. została wyróżniona w konkursie „Notatki w Internecie”.

Opis
Contains