Artykuł  

Study of fractional semipositone problems on RN

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2024
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Biswas, Nirjan
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Numer czasopisma
Opuscula Mathematica
2024 - Vol. 44 - No. 4
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Opuscula Mathematica. - Kraków: Wydawnictwa AGH. Vol. 44 No. 4, pp. 445-470
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1232-9274e-ISSN: 2300-6919
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
semipositone problems, fractional operator, uniform regularity estimates, positive solutions
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Let and . In this paper, we consider the following class of nonlocal semipositone problems: where the weight is positive, is a parameter, and is strictly negative on . For having subcritical growth and weaker Ambrosetti-Rabinowitz type nonlinearity, we prove that the above problem admits a mountain pass solution , provided a is near zero. To obtain the positivity of , we establish a Brezis-Kato type uniform estimate of in for every .

Opis
Contains