Film  

Praca zdalna, o sztuce wyznaczania granic

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2020
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, nagranie, webinar
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Humanistyczny
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
komfort pracy, kompetencje społeczne, kształcenie kompetencji, praca zdalna, życiowy balans
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Dzięki webinarowi:

  • poznasz wyniki badań nad zjawiskiem pracy zdalnej,
  • zastanowisz się, jak ustanawiać zdrowe granice pomiędzy sferą prywatną i pracą w trybie home office,
  • przemyślisz użyteczność koncepcji work-life balance,
  • przyjrzysz się temu, czy potrafisz zadbać o siebie w pracy, zwłaszcza kiedy bardzo się z nią utożsamiasz.

Opis
Contains