Film  

Uczyć o VR czy w VR?

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2020
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, nagranie, webinar
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Humanistyczny
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
fantomatyka, VR w dydaktyce, wirtualna rzeczywistość
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Dowiesz się, jakie próby są podejmowane w AGH w obszarze zastosowania VR w dydaktyce. Poznasz zatem kilkuletnie doświadczenia z laboratorium VR EduVrLab. Zobaczysz przykłady zastosowania wirtualnej rzeczywistości.

Opis
Contains