Rozprawa doktorska  

Algorytmizacja zadań diagnostyki zdarzeniowej dla potrzeb scentralizowanego nadzoru obiektów energetyki cieplnej

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2006
Data nadania stopnia
2006-05-24
Autorzy (rel.)
Kiluk, Sebastian
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.9662
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Zarządzania
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Duda, Jan Tadeusz
Recenzenci (rel.)
Grega, Wojciech
Kościelny, Jan Maciej
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
agregacja informacji, pozyskiwanie wiedzy, energetyka cieplna, diagnostyka procesów przemysłowych, sterowanie nadzorcze (automatyka), termika (technika), metody statystyczne w sterowaniu procesami
Dyscyplina (2011-2018)
automatyka i robotyka
Specjalność
komputerowe przetwarzanie danych , modelowanie cyfrowe , diagnostyka procesów , sterowanie procesów
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

W rozprawie zbadano możliwość algorytmicznego pozyskiwania wiedzy usprawniającej realizację zadań masowego nadzoru komputerowego. Teza rozprawy: w masowych systemach nadzorowania rozproszonych obiektów energetyki cieplnej znaczące usprawnienie diagnostyki technicznej można uzyskać poprzez identyfikację, a następnie grupowanie statycznych modeli regresyjnych procesu ogrzewania. Celem pracy było wykazanie możliwości automatyzacji diagnostycznych zadań zdalnego nadzoru masowego poprzez grupowanie informacji procesowych pochodzących z dużej populacji podobnych obiektów pracujących w tych samych warunkach zewnętrznych. Zaproponowano metodę zdarzeniowego sterowania przetwarzaniem danych. Jako metodę agregacji informacji o sprawności obiektów zaproponowano technikę identyfikacji charakterystyk statycznych. Dla potrzeb algorytmów grupowania skonstruowana została oryginalna miara uwzględniająca cechy grupowanych obiektów oraz ich właściwości statystyczne.

Opis
Bibliogr. k. 194-203.
Contains