Rozprawa doktorska  

Absorpcja mikrofal w manganitach typu $(La, Ca)MnO_{3}$

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2006
Data nadania stopnia
2006-11-20
Autorzy (rel.)
Zając, Tomasz
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.9743
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Fizyki i Informatyki Stosowanej
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Kołodziejczyk, Andrzej
Recenzenci (rel.)
Kąkol, Zbigniew
Korczak, Zbigniew
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
elektronowy rezonans paramagnetyczny, manganity - badania
Dyscyplina (2011-2018)
fizyka
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Praca miała charakter doświadczalny. Zmierzono i opisano widma EPR próbek manganitów typu podstawianych żelazem i cyną. Stwierdzono, że źródłem absorpcji mikrofal w tych związkach są ferromagnetyczne klastry jonów sprzężonych podwójną wymianą. Podstawienie i za w tych związkach niszczy klastry. W pracy wyznaczono efektywny moment magnetyczny klastrów .

Opis
Bibliogr. k. 112-117.
Contains