Materiały konferencyjne

Stały identyfikator URI dla tej kolekcji

Przeglądanie

Ostatnie wpływy

Teraz pokazywane1 - 5 z 20
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Oferta biblioteki uniwersyteckiej – miejsce nauki oraz miejsce spotkań
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Chromcová, Gabriela
  Univerzitní knihovna, pracoviště Karviná (The University Library in Karviná) to jedna z najmłodszych bibliotek uczelnianych w Czechach, ponieważ powstała wraz z założeniem Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné (School of Business Administration in Karviná) przed 30 laty. Oprócz pełnienia funkcji informacyjnej i edukacyjnej biblioteka jest też miejscem spotkań. Celem prezentacji jest przedstawienie oferty biblioteki uniwersyteckiej i rozwiązań służących kreowaniu jej pozytywnego wizerunku. Każdy użytkownik jest mile widziany, a biblioteka nie jest już dla niego jedynie cichym zakątkiem, ale miejscem, gdzie tworzy się przestrzeń edukacyjna i towarzyska.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Kształtowanie przestrzeni i modelowanie nawigacji w budynku bibliotecznym na podstawie badań i obserwacji użytkowników w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Kajczuk, Zofia
  Biblioteki akademickie na całym świecie mierzą się z problemem nawigacji wewnątrz użytkowanych przez siebie budynków. Użytkownicy często nie mogą odnaleźć się w rozległych przestrzeniach bibliotecznych, przez co ich doświadczenie z korzystania z biblioteki nie jest pozytywne. Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (BUW) jest przykładem polskiej biblioteki akademickiej, w której, po ponad 20 latach od otwarcia nowego gmachu, użytkownicy nadal gubią się na jego terenie. Artykuł przedstawia krótki przegląd badań na temat wayfindingu w bibliotekach na świecie oraz opisuje, jak za pomocą metodyki user experience przeprowadzono w BUW badania dotyczące poruszania się użytkowników po jej budynku.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  O sztuce rozumienia architektury (czyli o dwóch magazynach bibliotecznych)
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Skutecki, Jakub
  Krótka historia magazynów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu ukazuje różnice w wykształceniu i umiejętnościach architektów kształconych przed pierwszą wojną światową i w epoce późnego PRL-u. Magazyn biblioteczny z 1902 r. był i wciąż jest podręcznikowym przykładem znakomitej architektury użytkowej, magazyn z 1992 r. jest przykładem architektonicznej niekompetencji.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Przestrzenie biblioteki – aktualne tendencje w kształtowaniu architektury i wnętrz bibliotecznych w wymiarze trzeciego miejsca
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Pomorska-Kowalczyk, Anna; Krygier-Durakiewicz, Katarzyna
  Funkcjonowanie współczesnych bibliotek, uwarunkowane dynamiką przemian społecznych, wpływa na zarządzanie przestrzenią przeznaczoną dla tych instytucji. Autorki artykułu przedstawiają aktualne trendy w projektowaniu budynków i aranżacji wnętrz bibliotecznych, porównując style bibliotek tradycyjnych i nowoczesnych, analizując obserwacje pracowników Biblioteki Politechniki Lubelskiej dokonane podczas wyjazdów w ramach programu Erasmus+ oraz własne doświadczenia przy aranżowaniu pomieszczeń Biblioteki. Celem ich badań jest próba zebrania optymalnych rozwiązań, które zostaną wykorzystane przy projektowaniu Centrum Wiedzy i Kultury Politechniki Lubelskiej. W wyniku tego procesu powinna powstać komfortowa i atrakcyjna wizualnie przestrzeń, wykorzystująca udogodnienia technologiczne i wolna od architektonicznych barier.
 • Fragment książki
  Otwarty dostęp
  Kreowanie wizerunku biblioteki akademickiej na przykładzie Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW
  (Wydawnictwa AGH, 2023) Raczyńska, Małgorzata; Seta, Małgorzata
  Zgodnie ze Strategią rozwoju Naukowej Sieci Informacyjnej SGGW na lata 2021–2025 system biblioteczno-informacyjny dostarcza informacji, wzmacnia kompetencje i inspiruje kreatywność społeczności akademickiej, wspomagając budowę potencjału naukowego i dydaktycznego SGGW. Sformułowana misja jest odzwierciedleniem zmian i służy kreowaniu nowego wizerunku biblioteki jako nowoczesnego miejsca spotkań i pozyskiwania wartościowej wiedzy. Celem artykułu jest przedstawienie działań mających wpływ na wizerunek biblioteki w społeczności akademickiej. W wyniku zmian struktury organizacyjnej w 2021 r. utworzono Samodzielne Stanowisko ds. Komunikacji i Wizerunku NSI. Popularyzacja Naukowej Sieci Informacyjnej prowadzona jest zarówno w sieci, jak i poza nią. Biblioteka organizuje wydarzenia stacjonarne i online oraz bierze udział w wydarzeniach zewnętrznych. Dzięki temu Naukowa Sieć Informacyjna SGGW istnieje w świadomości społeczności akademickiej i angażuje jej członków. Informacje na ten temat są umieszczane w mediach społecznościowych: na Facebooku, Twitterze, od listopada 2021 r. również na Instagramie oraz na stronach internetowych biblioteki i uczelni.