Film  

Inżynier Plus: kompetencje społeczne

DOI:
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2020
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY-SA 4.0 PL
Attribution-ShareAlike 4.0 International
Uznanie autorstwa - Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowa

Inny tytuł
Typ zasobu:
film, nagranie, webinar
Wersja
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Humanistyczny
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
kompetencje społeczne, kształcenie kompetencji, studenci uczelni technicznych, umiejętności miękkie
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Dzięki webinarowi:

  • poznasz wyniki badań nad kompetencjami poszukiwanymi na rynku pracy,
  • dowiesz się, czym są kompetencje społeczne i na jakie rodzaje możemy je podzielić,
  • otrzymasz naukowe dowody potwierdzające skuteczność umiejętności miękkich w wyzwaniach zawodowych,
  • odpowiesz sobie na pytanie, jak możesz kształtować kompetencje społeczne swoich studentów.

Opis
Contains