Artykuł  

Experiments and analysis of the limit stresses of a magnetorheological fluid

Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
2022
Data publikacji (copyright)
Data prezentacji
2022-12-15
Data obrony
Data nadania stopnia
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: CC BY 4.0
Attribution 4.0 International
Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0)

Inny tytuł
Typ zasobu:
artykuł
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Acta Mechanica et Automatica. -:. 2022 vol. 16, no. 4, pp. 408-416
Opis fizyczny:Skala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN: 1898-4088e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł: Reologia cieczy magnetoreologicznych w niejednorodnym polu magnetycznym - tryb szczypania
ID: 2020/39/I/ST8/02916Program: OPUS 20 (LAP)
Instytucja Finansująca Narodowe Centrum Nauki (NCN)
ROR: 03ha2q922 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
magnetorheological fluid, yield stress, flow stress, dynamic properties, rheology
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

This paper presents the results of a rheological test of a commercial magnetorheological (MR) fluid (MRF-132DG). The research includes the problem of measuring and interpreting limit stresses under conditions close to the magnetic saturation of the fluid. Four different limit stresses were determined, two related to the yield point and two related to the flow point. Methods for determining limit stresses, especially due to excitation conditions, were also analysed. The aim of this study is to determine the effect of selected parameters on the values of limit stresses of the selected MR fluid. An additional objective is to highlight the problems of defining and interpreting individual limit stresses in MR fluids, particularly in the context of selecting the values of these stresses for the purpose of modeling systems with MR fluids.

Opis
Contains