Książka  

Artykuły Laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
2023
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi: Fragmenty w otwartym dostępie
Prawa: Licencja AGH (Publikacje uczelniane)
AGH Licence (University Press) - Fair Use
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Typ zasobu:
książka, monografia, publikacja pokonferencyjna, ebook
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w:. - Kraków: Wydawnictwa AGH,, 248 str.
Skala:Zasięg:
ISBN: 978-83-67427-44-9e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Konferencja
63. Barbórkowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych AGH
(08.12.2022)
Najstarsza studencka konferencja naukowa w AGH i jedno z dwóch największych studenckich wydarzeń naukowych w Akademii.
Dyscyplina
Słowa kluczowe
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Książka prezentuje artykuły naukowe, które powstały na podstawie referatów laureatów 63. Barbórkowej Konferencji Studenckich Kół Naukowych AGH z 8 grudnia 2022 roku.

Opis
Contains