Fragment książki  

Zawisza4000 – the design of the Polish first bi-liquid rocket’s propulsion system

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Data publikacji
2023
Data prezentacji
Data obrony
Data nadania stopnia
Autorzy (rel.)
Cichoń, Mikołaj
Fitner, Paweł
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH (Publikacje uczelniane)
AGH Licence (University Press) - Fair Use
Licencja AGH (Publikacje uczelniane) - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Zawisza4000 – projekt systemu napędowego pierwszej polskiej rakiety na paliwo ciekłe
Typ zasobu:
fragment książki, rozdział
Wersja
wersja wydawnicza
Sygnatura:
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia:
Opublikowane w: Nauka – Technika – Technologia : seria wydawnicza AGH. Tom 8. - Kraków: Wydawnictwa AGH,, pp. 5-17
Skala:Zasięg:
ISBN: 978-83-67427-74-6e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH:
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł:
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Recenzenci (rel.)
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
rocket engine, nitrous oxide, bi-liquid, bi-propellant, design, simulation, self-pressurizing, ethanol, composite, nozzle, silnik rakietowy, podtlenek azotu, dwuskładnikowe paliwo ciekłe, projekt, symulacja, cykl samodoprężania, etanol, kompozyt, dysza
Dyscyplina (2011-2018)
Specjalność
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

AGH Space Systems stands as a student-driven organization situated within the AGH University of Krakow, Cracow, Poland. At present, the team is fully engrossed in the development of Poland’s first bi-liquid propellant rocket. Named the “Turbulence” rocket, its propulsion is entrusted to the one-of-a-kind Z4000 engine, utilizing ethanol and nitrous oxide as its propellants. Drawing from their adeptness in hybrid rocket technology, the team ingeniously devised the Z4000 propulsion system, distinguished by its self-pressurization cycle, elegantly embodied through a piston-dependent pressure vessel solution. Additionally, the team incorporated a composite combustion chamber into the system’s architecture. These pioneering elements, among others, firmly position this nitrous oxide-powered demonstrator as a standout contender for prospective applications within the space industry.


AGH Space Systems jest kołem naukowym działającym w Akademii Górniczo- -Hutniczej w Krakowie. Obecnie zespół skupia swoje siły na opracowywaniu pierwszej w Polsce rakiety na paliwo ciekłe o nazwie „Turbulencja”. Rakieta ta jest wyposażona w wyjątkowy silnik Z4000, wykorzystujący etanol i podtlenek azotu jako materiały pędne. Dzięki doświadczeniu nabytemu podczas konstrukcji rakiet hybrydowych zespół stworzył innowacyjny system napędowy Z4000, wyróżniający się cyklem samodoprężania , który powstał w wyniku rozdzielenia zbiornika ciśnieniowego za pomocą ruchomego tłoka. Dodatkowo do architektury systemu dodano kompozytową komorę spalania. Te i wiele innych rozwiązań decydują o innowacyjności opisywanej konstrukcji, która może konkurować z innymi kandydatami do potencjalnych zastosowań w przemyśle kosmicznym

Opis
Contains