Rozprawa doktorska  

Algorytmy modelowania inteligentnych zachowań w zagadnieniach dynamiki pieszych z zastosowaniem niehomogenicznych automatów komórkowych

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2007
Data nadania stopnia
2007-02-22
Autorzy (rel.)
Wąs, Jarosław Andrzej
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: otwarty dostęp
Uwagi:
Prawa: Licencja AGH
AGH Licence - Fair Use
Licencja AGH - Dozwolony użytek chronionych utworów

Inny tytuł
Algorithms of modeling of intelligent behavior in pedestrian dynamics using nonhomogeneus cellular automata
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, pełny tekst
Wersja
Sygnatura:
R.9768
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Elektroniki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Dudek-Dyduch, Ewa Krystyna
Recenzenci (rel.)
Szczepaniak, Piotr Stanisław
Tadeusiewicz, Ryszard
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
piesi, automaty komórkowe, sztuczna inteligencja, automat komórkowy, dynamika pieszych
Dyscyplina (2011-2018)
informatyka
Specjalność
informatyka
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

PhD work deals with modeling of pedestrian dynamics using nonhomogeneus cellular automata. The first part of work consists of two definitions of cellular automata: cellular automat on with constant lattice and extended cellular automaton. Second part of introduces three models of pedestrian dynamics: basic model, SPA (Strategic Pedestrian Abilities) model and SPA- BNE (Bottleneck Effect) model. The last part describes verification and validation of presented models.


Praca dotyczy modelowania dynamiki pieszych przy użyciu niehomogenicznych automatów komórkowych. Praca składa się z trzech zasadniczych części. Pierwsza z części obejmuje utworzenie dwóch formalnych definicji automatów komórkowych tzw. automatu ze stałą siatką oraz rozszerzonego automatu komórkowego. Na bazie tych definicji stworzono szereg modeli dynamiki pieszych i opisano je w drugiej części pracy. Trzecia z głównych części pracy obejmuje opis implementacyjnych i weryfikujących modele.

Opis
Bibliogr.
Contains