Rozprawa doktorska  

Adaptacyjny regulator rozmyty dla przekładni hydrostatycznej

DOI:
Link do zdalnego zasobu
Dostęp z terminali w BG AGH
Data publikacji
Data prezentacji
Data obrony
2006
Data nadania stopnia
2006-04-28
Autorzy (rel.)
Nawrocka, Agata
Nr albumu:
Prawa dostępu
Dostęp: zastrzeżony dostęp
Uwagi:
Prawa: prawa dostępu zastrzeżone
Access rights reserved
Prawa dostępu zastrzeżone - Nie udzielono licencji

Inny tytuł
Typ zasobu:
rozprawa doktorska, streszczenie, spis treści
Wersja
Sygnatura:
R.9651
Nr normy / patentu
Numer czasopisma (rel.)
Szczegóły wydania / pracy
Uczelnia: Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Opublikowane w:. -:.,
Opis fizycznySkala:Zasięg:
ISBN:e-ISBN:
Seria:ISSN:e-ISSN:
Jednostka AGH: Wydział Inżynierii Mechanicznej i Robotyki
Kierunek:
Forma studiów:
Stopień studiów:
Uzyskany tytuł: doktor inżynier
Redaktorzy (rel.)
Promotorzy (rel.)
Kwaśniewski, Janusz Wiesław
Recenzenci (rel.)
Kowal, Janusz
Kollek, Wacław
Projekty badawcze (rel.)
Projekt
Tytuł:
ID:Program:
Instytucja Finansująca
ROR: 
Dane badawcze:
Jednostki organizacyjne (rel.)
Wydarzenia (rel.)
Dyscyplina
Słowa kluczowe
sterowanie adaptacyjne, przekładnia hydrostatyczna, logika rozmyta, maszyny hydrauliczne - układy napędowe, sterowanie rozmyte
Dyscyplina (2011-2018)
automatyka i robotyka
Specjalność
sterowanie w układach mechanicznych
Klasyfikacja MKP
Abstrakt

Celem projektu było opracowanie adaptacyjnego regulatora rozmytego do sterowania prędkością obrotową silnika hydraulicznego przekładni hydrostatycznej. W pierwszej części pracy opisano zastosowanie przekładni hydrostatycznej oraz problemy związane z regulacją prędkości obrotowej silnika hydraulicznego. Następnie opracowano model matematyczny obiektu i dokonano analizy modeli rozmytych dla potrzeb sterowania przekładnią. Przeprowadzono badania symulacyjne oraz stanowiskowe z regulatorem PID oraz z regulatorem rozmytym opartym na modelu Sugeno. Następnie opracowano algorytmy nadążnego dostrajania regulatora rozmytego oraz algorytm z identyfikacją obiektu. Wszystkie zaproponowane algorytmy zostały zaimplementowane w sterowniku przemysłowym, a następnie przebadane na stanowisku laboratoryjnym.

Opis
Bibliogr. k. 142-146.
Contains