PUBLIKACJE AGH

Stały identyfikator URI dla tego zbioru

Kolekcje publikacji powstałych w ramach działalności Akademii Górniczo-Hutniczej:
  • Publikacje autorstwa pracowników, doktorantów i studentów AGH,
  • Książki, fragmenty, artykuły, wydane oficjalnie, jak również wersje przed publikacją (preprinty, postprinty).
  • Publikacje w otwartym dostępie - w tym także powstałe w ramach realizowanych na Uczelni projektów badawczych,
  • Wydawnictwa książkowe, opublikowane przez Wydawnictwa AGH,

Przeglądanie

Kolekcje tego zbioru

Teraz pokazywane1 - 4 z 4