Rozprawy doktorskie

Stały identyfikator URI dla tej kolekcji

Kolekcja obejmuje rozprawy doktorskie obronione w AGH od 1929 roku po współczesne. Rozprawy, do których autorzy udzielili licencji, dostępne są w trybie otwartym (pełne teksty lub fragmenty). Dostęp do wszystkich rozpraw doktorskich w wersji cyfrowej możliwy jest na terminalach w OZS BG AGH. Rozprawy sprzed 2006 roku, które nie posiadają wersji cyfrowej, są w trakcie digitalizacji i będą udostępnione.

  Baza rozpraw w trakcie aktualizacji.

Przeglądanie